Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Zima 2023/2024

Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu OC kierowców

Fot. Materiały reklamowe

Zakup ubezpieczenia samochodu to jeden z najważniejszych obowiązków każdego właściciela pojazdu. Ochrona ta gwarantuje rekompensatę wyrządzonych przez Ciebie szkód. Dzięki OC nie musisz płacić odszkodowania z własnej kieszeni.

Polisa OC obejmuje swoją ochroną pojazdy mechaniczne i zapewnia Ci bezpieczeństwo finansowe, jeśli spowodujesz szkodę innemu kierowcy. Posiada stały zakres, który ściśle reguluje ustawa prawna. Jak to dokładnie wygląda? Co obejmuje ubezpieczenie OC i na jaką pomoc może liczyć osoba przez Ciebie poszkodowana? Kiedy ubezpieczyciel nie zrekompensuje wyrządzonych przez Ciebie szkód?

Ubezpieczenie OC – podstawa prawna

Przepisy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli znanego wszystkim OC kierowców, reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dokument ten opisuje, na jakich zasadach działa ochrona, jak ją wykupić, ile trwa i w jaki sposób ubezpieczyciel przyznaje i wypłaca odszkodowanie z OC. Określa też sumy gwarancyjne oraz wyłączenia odpowiedzialności.

Ustawa informuje o tym, że “Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.”. Oznacza to, że musisz objąć ubezpieczeniem OC każde auto, nawet jeśli stoi zakurzone w przydomowym garażu, bo z niego korzystasz.

Na czym polega ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie OC samochodu chroni kierującego, który spowoduje kolizję lub wypadek na drodze (zderzy się z innym pojazdem lub potrąci pieszego). Wówczas ubezpieczyciel rekompensuje wyrządzone przez ubezpieczonego straty, wypłacając w jego imieniu należne odszkodowanie.

Ubezpieczenie OC opisane na https://mubi.pl/ubezpieczenie-oc/ obejmuje zniszczenia związane z ruchem pojazdu mechanicznego. Oznacza to, że polisa zadziała również wtedy, gdy spowodujesz szkodę:

 • podczas postoju auta,
 • wsiadając lub wysiadając z pojazdu,
 • w trakcie załadunku lub rozładunku samochodu.

Polisę dla pojazdu zawiera się zwykle na okres 12 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach możesz wykupić ubezpieczenie na krótszy okres. Masz taką możliwość, jeśli posiadasz pojazd zabytkowy i historyczny, sprowadzony z zagranicy oraz wolnobieżny.

Na jaką pomoc z OC sprawcy może liczyć poszkodowany?

Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych suma gwarancyjna OC wynosi aktualnie:

 • 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie,
 • 1 050 000 euro w przypadku szkód w mieniu.

UWAGA!

Przeliczenia na złotówki dokonuje się za pomocą średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, który obowiązuje w dniu wystąpienia szkody.

23 grudnia 2023 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zmiany przewidują zwiększenie sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach OC pojazdów. Będą one wynosiły wówczas:

 • 29 876 400 zł w przypadku szkód na osobie,
 • 6 021 600 zł w przypadku szkód w mieniu.

UWAGA!

Kwoty sum gwarancyjnych dotyczą jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Pokrzywdzony może otrzymać świadczenie za powstałe szkody osobowe związane między innymi z:

 • leczeniem,
 • rehabilitacją,
 • cierpieniem fizycznym i psychicznym,
 • niezdolnością do pracy – renta,
 • kosztami pogrzebu,
 • pogorszeniem się sytuacji materialnej,
 • utraconymi dochodami.

Pokrzywdzony może otrzymać świadczenie za powstałe szkody materialne związane między innymi z:

 • naprawą pojazdu,
 • holowaniem auta,
 • wynajmem auta zastępczego,
 • przeprowadzeniem dodatkowego badania technicznego.

Z artykułu dostępnego na https://mubi.pl/najtansze-oc/ dowiesz się, co zrobić, aby zaoszczędzić na ubezpieczeniu OC.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC?

Ochrona OC nie obejmuje wszystkich szkód, które wyrządzisz. Mówi o tym ustawa. Ubezpieczyciel może odmówić wsparcia, jeśli wyrządzisz szkodę na własnym mieniu. Przykładem jest sytuacja, w której spowodujesz wypadek dwóch należących do Ciebie aut.

Nie możesz liczyć na rekompensatę wyrządzonych przez Ciebie szkód, jeśli dotyczą one:

 • należących do Ciebie pojazdów,
 • utraty gotówki,
 • utraty biżuterii,
 • przewożonego bagażu, ładunku,
 • zanieczyszczenia środowiska.

Zdarzają się także sytuacje, w których ubezpieczyciel ma prawo do regresu ubezpieczeniowego. Polega on na tym, że towarzystwo może zażądać od sprawcy wypadku zwrotu odszkodowania, które wypłacił pokrzywdzonemu. Nawet jeśli ubezpieczony posiada ważne OC. Dzieje się tak, kiedy ubezpieczony:

 • zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • nie posiada prawa jazdy,
 • wyrządził szkodę umyślnie,
 • kierował pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • zdobył pojazd w wyniku przestępstwa.

artykuł sponsorowany