Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

WSPiA rozpoczyna rekrutację na nowy rok akademicki

Fot. WSPiA

We wtorek 1 czerwca 2021 r. startuje rekrutacja na studia w roku akademickim 2021/2022. Tym razem oprócz czterech sprawdzonych i doskonale przygotowanych kierunków studiów uczelnia przygotowała wiele nowych i atrakcyjnych specjalności, nowoczesne systemy nauczania i sprawdzania wiedzy oraz co najważniejsze jeszcze więcej zajęć praktycznych przygotowujących do pracy zawodowej.  

Rekrutacja elektroniczna  

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest on-line. Kandydat loguje się elektronicznie poprzez nowoczesny system e-rekrutacji WSPiA. Uzupełnia wszystkie wymagane dane, załącza odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wyboru kierunku studiów. Zgłoszenie jest przyjmowane przez pracowników biura rekrutacyjnego, którzy w razie potrzeby kontaktują się z kandydatem w celu uzupełnienia brakujących danych.

Tegoroczna rekrutacja jest szczególna, ponieważ WSPiA świętuje 25-lecie działalności. Kandydaci wybierając studia w WSPiA dołączą do grona ponad 50 tys. absolwentów, którzy przez lata zaufali najstarszej niepublicznej uczelni na Podkarpaciu. WSPiA to pierwsza niepubliczna szkoła wyższa na Podkarpaciu. Daje to gwarancję zdobycia specjalistycznej wiedzy na najwyższym poziomie oraz pracy z wybitnymi naukowcami współpracującymi z Uczelnią.

Co wybrać??  

W roku akademickim 2021/2022 kandydat może wybrać jeden z 4 bardzo dobrze przygotowanych kierunków studiów. W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej można studiować: „administrację” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia), „prawo” (5-letnie studia magisterskie) oraz „zarządzanie” (studia I stopnia). W ramach wszystkich kierunków studiów przygotowano 28 atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy!

WSPiA proponuje kandydatom na kierunkach „administracja” i „zarządzanie” nowatorską ofertę dydaktyczną nazwaną „administracja // zarządzanie”. Nie trzeba wybierać kierunku studiów w momencie składania podania. Przez pierwszy rok wspólnych zajęć uczelnia przygotuje do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kierunku. Decyzję czy będzie to „administracja” czy „zarządzanie” kandydat podejmuje dopiero pod koniec I roku.

W tym roku w WSPiA nie brakuje nowości

Na każdym z kierunków kandydat może wybrać odpowiednią dla siebie specjalność. W tym roku WSPiA ma 7 nowych propozycji, które powstały jako odpowiedź na zapytania kandydatów oraz zapotrzebowanie rynku pracy.

  • Na kierunku „administracja” nowością jest specjalność: „Ochrona informacji”.  
  • Na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” jest 5 nowości: „Bezpieczeństwo ekonomiczne”, „Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi”, „Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne”, „Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe” oraz „Menedżer bezpieczeństwa – zarządzanie kryzysowe”.  
  • Jeśli chodzi o kierunek „zarządzanie”, to nowością tutaj jest specjalność „Zarządzanie Eventowe”.  
  • Na kierunku „prawo” w programie studiów pojawią się nowe specjalistyczne zajęcia „Studium edukacyjne, czyli bezpłatny kurs na aplikacje prawnicze”.

Terminy rekrutacji  

Rekrutacja kandydatów na studia w roku akademickim 2021/2022 podzielona została na dwie tury. Terminy zostały zaplanowane tak, aby zarówno maturzyści, jak i absolwenci studiów I stopnia mogli spokojnie złożyć wszystkie wymagane dokumenty.

Pierwsza tura rekrutacji rozpoczyna się 1 czerwca (wtorek) 2021 r. i trwa do 4 sierpnia (środa) 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 sierpnia (czwartek) 2021 r. Druga tura rekrutacji rozpoczyna się 5 sierpnia (czwartek) i trwa do 25 września (sobota) 2021 r. Ogłoszenie wyników drugiej tury nastąpi 27 września (poniedziałek) 2021 r.

Co wyróżnia nas na tle innych? Sprawdź sam!  

W WSPiA stawiamy na nowoczesność. Realizujemy innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesna Uczelnia”. Jednym z jego elementów jest nowatorski „System Kształcenia Studentów”, podnoszący jakość i efektywność nauczania. System składa się z czterech segmentów: EDR – EDUKATOR (nowoczesny asystent studenta on-line); SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów); MIX EDUKACYJNY (alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji); DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (pięć ścieżek umożliwiających zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych). Istotą „Systemu Kształcenia Studentów” jest sukcesywne zdobywanie punktów odzwierciedlających nabywaną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym organizacyjne.

W jaki sposób student WSPiA zalicza kolejne przedmioty, semestry i lata studiów. Przedmiot podzielony został na tematy. Student może zaliczyć je w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby uzyskać pozytywną ocenę, trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Po pierwsze – za zaliczone tematy. Po drugie – za aktywność na zajęciach, po trzecie – za aktywność pozadydaktyczną i po czwarte – za obecność na zajęciach. Dzięki takim rozwiązaniom nowy system ma uczyć samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

Stawiamy na praktyczną naukę  

WSPiA zróżnicowała formę zaliczenia przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Wiedza sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych i pisemnych, rozmówek profesorskich, prac zaliczeniowych, zaliczeń praktycznych oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

Przedmioty z planu studiów podzielone są na: wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Odchodzimy także od tradycyjnych form dydaktycznych, ograniczając liczbę wykładów na rzecz bardziej praktycznych zajęć. Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z: warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Podczas takich zajęć student uczestniczy m.in. w grach decyzyjnych, zabawach logicznych oraz rozwiązywaniu kazusów i casestudy. Nową propozycją są także „Kliniki Dydaktyczne”. Pod okiem praktyków student rozwiązuje kazusy, dyskutuje i uczy innych. W WSPiA możesz uczestniczyć w symulowanych rozprawach sądowych, oględzinach miejsca zdarzenia, wyjazdach studyjnych, zajęciach z użyciem symulatora wirtualnej sceny zbrodni i wirtualnego biura oraz zajęciach w uczelnianym laboratorium kryminalistycznym i wielu innych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie www.wspia.eu.  

(ip)