Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

W województwie podkarpackim zmniejsza się liczba studentów

W województwie podkarpackim, podobnie jak w Polsce, stale zmniejsza się liczba studentów. Tym samym wypłacanych jest mniej stypendiów, zapomóg, czy też stypendiów rektorskich.

W 2018 roku (stan na 31 grudnia) na Podkarpaciu studiowało łącznie z cudzoziemcami 46,1 tys.studentów*. Pod tym względem Podkarpacie zajmowało 10. miejsce wśród województw. Najwięcej studentów było w województwie mazowieckim – 236,4 tys. a najmniej w województwie lubuskim – 12,6 tys. studentów.

Na podkarpackich uczelniach (publicznych i niepublicznych) stypendia** socjalne otrzymywało 10,4 tys. studentów, stypendia rektorskie dla najlepszych studentów 4,4 tys. osób, a 1,0 tys. studentów stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych. Poza tym 549 studentów otrzymywało zapomogi, 129 studentów dostawało stypendia fundowane, a 23 studentów-cudzoziemców było stypendystami strony polskiej.

Łącznie uczelnie w województwie podkarpackim dysponowały 18 domami studenckimi, posiadającymi 4,9 tys. miejsc. Zakwaterowanych w nich było 3171 studentów z uczelni macierzystych i innych.

Liczba studentów na Podkarpaciu w 2018 roku zmniejszyła się w porównaniu z 2017 rokiem (również stan na 31 grudnia) o 2,3 tys. osób. Zmalała także liczba studentów pobierających stypendia: socjalne o 1,8 tys. osób, stypendia rektora o 173 osoby, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych o 94 osoby, studentów pobierających zapomogi o 61 osób.

*Studenci bez filii i jednostek zamiejscowych.
**W podziale na rodzaje stypendiów jedna osoba może być wykazana więcej niż jeden raz.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie