Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych na Podkarpaciu

W 2019 roku poprawiła się sytuacja materialna gospodarstw domowych na Podkarpaciu w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrósł dochód rozporzadzalny, wzrosło zaopatrzenie w podstawowe dobra konsumpcyjne, poprawiła się także subiektywna ocena sytuacji materialnej.

W 2019 roku przeciętny, miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwie domowym w województwie podkarpackim wyniósł 1471,49 zł. Pod względem jego wysokości Podkarpacie zajmowało ostatnie miejsce wśród województw. Najwyższy dochód rozporządzalny na jedną osobę występował w województwie mazowieckim – 2108,01 zł.

Udział dochodu ze świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ w przeciętnym miesięcznym dochodzie rozporządzalnym na osobę w gospodarstwach domowych, które otrzymywały to świadczenie w 2019 roku na Podkarpaciu wynosił 14,9%. Wyższy udział odnotowano tylko w województwie warmińsko-mazurskim – 15,1%.

Mieszkańcy Podkarpacia najwięcej wydawali na towary i usługi konsumpcyjne – przeciętnie, miesięcznie 977,19 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Na żywność i napoje bezalkocholowe przeciętnie miesięcznie wydatkowano sumę 298,22 zł na jedną osobę. Najmniej na osobę wydawano na edukację – 6,19 zł.

Mimo niskiego dochodu rozporządzalnego na osobę na Podkarpaciu, wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania gospodarstw domowych w województwie podkarpackim należało do najwyższych. Samochody osobowe posiadało 75,5% gospodarstw – najwięcej wśród województw. Podobnie było w przypadku pralek automatycznych (posiadało je 97,3% gospodarstw domowych). Komputerami osobistym dysponowało 75,2% gospodarstw (5. miejsce wśród województw), a odbiornikami telewizyjnymi 98,5% gospodarstw (3. miejsce wśród województw).

Sytuację materialną jako dobrą oceniało subiektywnie 19,7% gospodarstw, raczej dobrą – 26,6%, przeciętną – 46,3%, raczej złą – 6,8% i złą 0,7% (najmniej wśród województw). W 2019 roku przeciętny, miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwie domowym na Podkarpaciu wzrósł o 124,23 zł, w porównaniu z 2018 rokiem. Wydatki na towary i usługi konsumpcyjne w tym okresie wzrosły o 51,25 zł. Sytuację materialną jako złą w 2019 roku wskazało o 0,9 p. proc. gospodarstw domowych mniej niż rok wcześniej.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie