Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Ekonomista: 1% podatku przekażmy dla podkarpackiej organizacji

RZESZÓW. Czas rozliczeń podatkowych to możliwość przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Dominik Łazarz, ekspert PIE Europe Direct-Rzeszów jest zdania, by 1% podatku przeznaczyć dla organizacji, która działa w regionie.

Każdy mieszkaniec Polski ma możliwość przekazania 1% należnego podatku dla wybranej organizacji przy całorocznym rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym. Wynika to z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tak, więc możemy nasz 1% przekazać na tzw. organizację pożytku publicznego, którymi z reguły są stowarzyszenia i fundacje. Wykaz takich organizacji wraz z numerem rachunku, na które można przelewać część swojego podatku, znajduje się na stronie zarządzanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.ekonomiaspoleczna.gov.pl). Lista zawiera ponad 8.5 tys. organizacji, z czego 554 ma siedzibę w województwie podkarpackim.

Warto też dodać, iż świadomość społeczna w zakresie przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego mocno rośnie. Kilkanaście lat temu, kiedy zaistniała taka możliwość, ok. 80 tys. podatników przekazało 1%, a w ostatnim roku liczba ta wyniosła ponad 13,5 milionów, zaś przekazana kwota to ok. 0,6 mld złotych.

Nasz podatek pomaga innym potrzebującym

Przekazanie jednego procenta podatku jest de facto sposobem wpływu podatnika na to, jakie obszary pożytku publicznego będą wspierane. Tak, więc naszą część podatku możemy przeznaczyć na organizacje: pomagające osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom, grupom dyskryminowanym, a także zajmujące się wyrównaniem szans edukacyjnych, wspieraniem uzdolnionej młodzieży, propagowaniem ekologii czy postaw tolerancyjnych i obywatelskich. Oczywiście obszarów możliwości wsparcia w ramach organizacji pożytku publicznego jest wiele i tak naprawdę każdy może znaleźć podmiot, którego cel działalności chciałby wspierać. Przykładem podkarpackiej organizacji pożytku publicznego jest rzeszowska Fundacja ?Na rzecz nauki i edukacji ? talenty?, która pomaga uzdolnionej młodzieży w ich edukacji i rozwijaniu zainteresowań.

Wspierajmy regionalne organizacje pożytku publicznego

Mieszkańcy Podkarpacia powinni szczególnie zainteresować się przekazaniem swojej części podatku na rzecz organizacji działających w naszym regionie. Często są to podmioty nieduże, jednak z wielkimi i ambitnymi celami, realizowanymi z reguły na rzecz mieszkańców Polski południowo-wschodniej. Niestety mającymi też mało funduszy lub brak na reklamę i promocję, w przeciwieństwie do wielu dużych krajowych organizacji pożytku publicznego. Jednak najważniejsze abyśmy w tegorocznym zeznaniu podatkowym zrobili mały krok i wypełnili rubrykę dotyczącą przekazania 1% podatku na pomoc innym, na organizacje pożytku publicznego.

Dominik Łazarz,
ekonomista, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej WSIiZ w Rzeszowie, ekspert PIE Europe Direct-Rzeszów

RzeszowskieInfo.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przytaczanych opinii. Każda osoba reprezentuje własne zdanie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.