Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Polska i praworządność a nowy budżet Unii Europejskiej. Opinia Dominika Łazarza

Ostatni szczyt państw UE, który odbył się w dniach 17-21 lipca był przełomowy. Ustalono na nim ramy budżetowe Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Propozycje nie są ostateczne i będą podlegać pewnej korekcie, jednak obszary wsparcia, jak i wielkość budżetu są wyraźnie nakreślone. Słowem, które najbardziej zapamiętamy z europejskich negocjacji budżetowych […]

Dominik Łazarz: Wspólnotowa Europa to najlepszy okres w historii kontynentu

Maj to szczególny miesiąc dla Polski i państw zjednoczonej Europy. Na początku już od 16 lat obchodzimy rocznicę członkostwa w UE, a 9 maja to symboliczny Dzień Europy, ustanowiony na pamiątkę przemówienia Roberta Schumana z 1950 roku, który ogłosił rewolucyjną jak na ówczesne czasy ideę zjednoczenia kontynentu europejskiego. Ze względu […]

Dominik Łazarz: Polska głównym odbiorcą unijnej pomocy! Przyszłość jednak niepewna

Już za dwa miesiące będziemy obchodzić kolejną rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ostatnim czasie pojawiają się wątpliwości co do naszej obecności w UE. Padają różne argumenty, w tym te finansowe. Jednak wszystkie bledną, gdy zweryfikuje się oficjalne dane dotyczące przepływów finansowych pomiędzy Warszawą, a Brukselą.

Dominik Łazarz: Polska skorzystała na UE!

Czternaście lat temu Polska ostatecznie zerwała z rosyjską strefą wpływów i weszła w skład Unii Europejskiej. Przez ten czas nasza Ojczyzna zmieniła się nie do poznania, m.in. 50% wzrost PKB, nowe autostrady, lotniska, budynki użyteczności publicznej, a co najważniejsze możliwość pracy, edukacji, podróżowania bez żadnych kontroli i problemów na granicach […]

Ekonomista: 1% podatku przekażmy dla podkarpackiej organizacji

RZESZÓW. Czas rozliczeń podatkowych to możliwość przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Dominik Łazarz, ekspert PIE Europe Direct-Rzeszów jest zdania, by 1% podatku przeznaczyć dla organizacji, która działa w regionie.

Regulamin kategorii ?Rzeszowskie opinie? na stronie RzeszowskieInfo.pl

1. Czyja opinia może zostać opublikowana?
a) osoby pełniące obecnie lub w przeszłości funkcję radnego (gmina, powiat, województwo), wójta, prezydenta, burmistrza ? dotyczy osób pełniących wspomniane funkcje na terenie Rzeszowa
i powiatu rzeszowskiego;
b) przewodniczący (prezesi) lokalnych struktur partii, stowarzyszeń, fundacji, których siedzibą
jest miasto Rzeszów lub inna miejscowości na terenie powiatu rzeszowskiego;
c) osoby piastujące wyższe funkcje państwowe, osoby ze świata nauki, kultury, biznesu ? pozostające w kontakcie z Rzeszowem i/lub powiatem rzeszowskim;
d) wszystkie inne osoby, które otrzymają zgodę redakcji.

2. Kwestie techniczne
a) nadesłana opinia nie może przekraczać 3 tys. znaków ze spacjami;
b) możliwe jest stosowanie śródtytułów;
c) autor opinii przesyła swoją opinię na skrzynkę odbiorczą portalu na facebooku
tj. facebook.com/RzeszowskieInfoPL. Konto, z którego dokonuje przesłania, nie może budzić wątpliwości co do faktu, kto jest jego właścicielem. Istnieje możliwość innego sposobu dostarczenia opinii, po uprzedniej zgodzie redakcji;
d) artykuł składa się z: tytułu, leadu, czyli wstępu (oba tworzone przez redakcję) oraz przesłanej opinii, a także z imienia i nazwiska autora opinii, wraz z krótką informacją o pełnionej funkcji itp. (dostarczaną przez autora opinii). Pod całością artykułu jest zamieszczone oświadczenie tj. pkt. 3 a.;
e) dodatkowo artykuł jest opatrywany zdjęciem autora opinii lub innym zdjęciem. Autor opinii przesyła zdjęcie, do którego posiada prawa autorskie. W przypadku nienadesłania zdjęcia, redakcja może zamieścić inne zdjęcie.

3. Odpowiedzialność
a) RzeszowskieInfo.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przytaczanych opinii.
Każda osoba reprezentuje własne zdanie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność;
b) redakcja nie ingeruje w treść opinii, cytowana (przytaczana) jest całość opinii.

4. Inne kwestie
a) redakcja zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych opinii oraz do usuwania ich
w dowolnym czasie;
b) publikowanie opinii jest nieodpłatne;
c) prawdziwość oraz kompletność przedstawianych opinii nie jest weryfikowana ani gwarantowana przez redakcję;
d) we wszystkich innych, nieuregulowanych tym regulaminem kwestiach decyduje redakcja.