Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Zima 2023/2024

Dotacje unijne na rozwój firmy w bieżącej perspektywie 2021-2027 – poznaj ofertę Funduszy Europejskich

Fot. Materiały reklamowe

Dofinansowanie dla firm w perspektywie unijnej 2021-2027 można przeznaczyć na szereg różnych projektów z zakresu wsparcia rozwoju konkurencyjności, innowacyjności, wzmacniania inwestycji, transformacji ekologicznej i cyfrowej a także w ramach stymulowania prowadzenia badań – działalności B+R.

Jakie projekty UE mogą realizować przedsiębiorcy? Dla kogo przeznaczone są dotacje?

Największy nacisk stawia się przede wszystkim na wsparcie dla małych i średnich firm (MŚP). To właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się cieszyć z możliwości jakie oferują programy dotacyjne. W nowej perspektywie na przedsiębiorców czekają nowe programy i zasady wsparcia. Przykładowo dofinansowanie z Funduszy Europejskich na badania i rozwój można pozyskać w ramach następcy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) czyli programu FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

O Ścieżce SMART słyszał już na pewno każdy przedsiębiorca zainteresowany pozyskaniem dotacji unijnych. A jeżeli nie? To w kolejnej części artykułu przybliżymy zakres i zasady tej dotacji. Co ważne czytając o poniżej wskazanych działaniach na pewno przedsiębiorcom przyda się pomoc w pozyskaniu dotacji unijnych. Najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie się do firmy konsultingowej. Przedsiębiorstwo Sekwencja to profesjonalny partner biznesowy świadczący innowacyjne i kompleksowe doradztwo. Zachęcamy do zgłoszenia się do nas w celu otrzymania wsparcia w pozyskaniu funduszy a także ich rozliczeniu. Kilka sukcesów z nowej perspektywy mamy już za sobą a kolejne jeszcze przed nami. Zapraszamy do kontaktu!

Obowiązujące warunki w Ścieżce Smart

Przechodząc do wcześniej wspomnianej Ścieżki SMART dofinansowanie mogą pozyskać nie tylko mikro, mali i średni przedsiębiorcy, ale także duże firmy, konsorcja z organizacjami badawczymi lub konsorcja przedsiębiorstw. Aby uzyskać dofinansowanie przedsiębiorstwa muszą przygotować projekty badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie lub wdrożenie innowacji. Formuła tej dotacji jest zupełnie nowa i ma na celu wsparcie modułowe. Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo ma do wyboru jeden z dwóch modułów obowiązkowych do realizacji i dodatkowo może wybrać moduły fakultatywne dopasowane odpowiednio do jego potrzeb. Jakie moduły zatem oferuje Ścieżka SMART?

Moduły obowiązkowe: moduł B+R lub moduł Wdrożenie innowacji

Moduły fakultatywne: Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie, Internacjonalizacja, Kompetencje

Oczywiście jeżeli przedsiębiorstwo chce realizować oba moduły obowiązkowe ma taką możliwość. Wdrożyć można wyniki dopiero opracowywanego rozwiązania w ramach modułu B+R lub skomercjalizować wyniki już posiadanych prac B+R. Kluczowe pytanie dla przedsiębiorców to ile można zyskać? Odpowiedź w tym wypadku nie jest jednoznaczna i brzmi „to zależy”. Projekty mogą być na tyle zaawansowane i kompleksowe, że mogą obejmować zarówno wszystkie moduły jak i jeden moduł obowiązkowy i jeden moduł fakultatywny. Na pewno mniejsze przedsiębiorstwa zyskają większe dofinansowanie, ale mimo wszystko wkład własny jest wymagany.

W ramach Wdrożenia innowacji również w nowej perspektywie pojawiła się nowa forma wsparcia. Mowa tutaj o dotacji warunkowej. Na początku jej mechanizm może wydawać się skomplikowany, ale i tutaj przychodzimy z pomocą. Na naszej stronie w dotacji Ścieżka SMART można skorzystać z bezpłatnego kalkulatora dotacji warunkowej, który wskaże ile wyniesie finalne dofinansowanie w ramach tego modułu.

Harmonogram naborów w Ścieżce Smart

Jeżeli chodzi o to kiedy będzie można otrzymać dotacje w ramach Ścieżki SMART, pierwszy nabór został już zakończony i ostatnio można było poznać wyniki oceny projektów. Drugi nabór jeszcze trwa, ale tylko do 15 listopada. Kolejnej odsłony naboru wniosków można spodziewać się już w następnym roku w czerwcu. W międzyczasie można skorzystać jeszcze z naboru dla konsorcjów od 15 grudnia br. Harmonogram naborów w Ścieżce SMART może jednak się wciąż zmienić, zostać zaktualizowany, daty przyszłych naborów mają charakter orientacyjny, a o szczegółach dowiedzieć się będzie można bliżej planowanego terminu składania wniosków.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki dla firm

FENG to zdecydowanie największa inicjatywa na ten moment wspierająca innowacyjność gospodarki i rozwój jej zaplecza badawczego. Wyżej wskazaliśmy dotację Ścieżka SMART, która jest zdecydowanie flagowym produktem programu FENG. Oprócz tego środki na rozwój działalności firmy oferuje min.:

 • Kredyt na innowacje technologiczne
 • Kredy ekologiczny na zielone projekty w zakresie efektywności energetycznej
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP, którego celem jest internacjonalizacja firm
 • DigIT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP na cyfrową transformację działalności

Terminy składania wniosków

Obecnie nie trwa nabór dla dotacji kredyt technologiczny oraz kredyt ekologiczny, jednak niedawno ruszył nabór wniosków dla działania Promocja marki innowacyjnych MŚP. Co więcej pierwszy nabór wniosków w ramach DigIT dopiero zostanie ogłoszony, a planowane uruchomienie naboru wniosków to pierwszy kwartał nowego roku. Natomiast jeżeli chodzi o nabory w kramach kredytu technologicznego i ekologicznego to kolejno, drugi nabór ma zostać uruchomiony w I kw. 2024 r. i 25 kwietnia 2024 r.

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko dla firm

W ramach programu FENIKS będzie można uzyskać dofinansowanie na rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, w kierunku zielonego biznesu. Dla przedsiębiorców dostępne dotacje unijne na ten moment dotyczą w programie FEnIKS, efektywności energetycznej, instalacji OZE, recyklingu odpadów oraz minimalizacji wytwarzania odpadów w procesie produkcji. Start naborów wniosków zaplanowano na listopad i grudzień bieżącego roku, jeden z naborów już trwa od 2 października 2023 r.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej dla firm

Ten program dedykowany jest przedsiębiorcom z Polski Wschodniej tj. województwom takim jak lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie oraz części województwa mazowieckiego, oprócz Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej oferuje wsparcie finansowe dla mikro i małych firm a także średnich przedsiębiorstw.

Średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa mogą realizować projekty z zakresu robotyzacji i automatyzacji, wzornictwa oraz wdrażania modelu gospodarki GOZ. Startupy mogą skorzystać także ze znanej już z poprzednich lat dotacji – Platformy startowe dla nowych pomysłów, mającego na celu wsparcie startupu w zakresie akceleracji pomysłu (utworzenia produktu bądź usługi w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy) oraz kolejno w początkowej fazie rozwoju działalności.

Wsparcie prowadzone po komponencie akceleracji jest tak naprawdę dwuczłonowe. W ramach komponentu IIa będzie można skorzystać z dofinansowania w zakresie wprowadzenia produktu czy usługi na rynek i pierwszej sprzedaży, a jeżeli takie wsparcie będzie niewystarczające zaplanowano także uzupełniającą formą wsparcia. Projekty wymagające zaangażowania znacznych środków i dłuższego okresu realizacji (w szczególności z uwagi na wymogi certyfikacyjne, rejestracyjne/akredytacyjne, skalę inwestycji etc.) będą mogły pozyskać dodatkowe wsparcie w postaci Komponentu IIb.

Terminy składania wniosków

Obecnie kończą się nabory w ramach działania Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, Wzornictwo w MŚP oraz Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu (IIa) – Platformy startowe dla nowych pomysłów (FEPW 1.1). Wsparcie finansowe w ramach tych działań wstępnie zostanie ponownie uruchomione kolejno w sierpniu, maju i czerwcu 2024 roku. Obecnie trwa nabór w ramach działania Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) do 19 grudnia 2023 r. To wsparcie również zostanie ponownie uruchomione w następnym roku i dodatkowo jest dwuetapowe.

Fundusze europejskie na rozwój firmy w ramach programów regionalnych

Wsparcie rozwoju działalności firmy oferują także dotacje unijne organizowane w ramach programów regionalnych. Są one dedykowane każdemu z województw. Oznacza to, że każde województwo posiada swoją strategię rozwoju, opis priorytetowych działań, a także odrębny harmonogram prowadzenia naborów wniosków.

Fundusze europejskie na rozwój firmy z programów regionalnych oferują wsparcie finansowe w ramach priorytetów, z których wyznaczone są działania i nabory dla określonych typów projektów. Aby otrzymać dotacje należy złożyć wniosek o dotacje w ramach wybranego trwającego naboru wniosków. Największy nacisk jest położony na wspieranie działalności B+R firm, rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, zachęcanie do prowadzenia takiej działalności poprzez ofertę dofinansowania infrastruktury B+R. Dodatkowo wsparcie przeznaczone jest także na inwestycje w zakresie wzmacniania konkurencyjności oraz rozwoju oferty. Co więcej środki można pozyskać także na cyfryzację działalności a także promocję, rozpoczęcie eksportu. Wsparcie finansowe dla mikro i małych firm, a także średnich przedsiębiorstw stanowi priorytet.

Najciekawsze dostępne dotacje unijne dla regionów zaplanowane i już uruchomione to na ten moment:

Dotacje mazowieckie

 • Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK – Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – FE dla Mazowieckiego (1.3)
 • Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Dotacje podkarpackie

 • Wsparcie działalności B+R – Badania i rozwój – FE dla Podkarpacia (1.1)
 • Internacjonalizacja MŚP – Wsparcie MŚP – dotacja – FE dla Podkarpacia (1.3)

Dotacje małopolskie

 • Bony na innowacje dla MŚP – FE dla Małopolski (1.2)
 • Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. – FE dla Małopolski (1.11)

Dotacje lubelskie

 • Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Dotacje opolskie

 • Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Dotacje śląskie

 • Infrastruktura B+R, Prace B+R – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – FE dla Śląskiego (1.2)

To tak naprawdę tylko niewielka część oferty funduszy europejskich dla województw. Tutaj przykładowo wskazaliśmy jak wglądają działania dla kilku regionów. Po więcej informacji dotyczących oferty dotacji unijnych dla firm zapraszamy na stronę internetową Sekwencji – https://www.sekwencja.eu/, na której znajduje się bezpłatna wyszukiwarka dotacji unijnych 2021-2027.

artykuł sponsorowany