Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Tylko na Wakacje.pl

Zmniejszyła się liczba ludności Podkarpacia!

 

W 2022 roku zmniejszyła się ogólna liczba ludności Podkarpacia w porównaniu z 2021 rokiem. Mniej było zawartych małżeństw i urodzeń. Odnotowano ujemny przyrost naturalny. Na 160 podkarpackich gmin wzrost liczby ludności nastąpił w 34 gminach, m.in. w Rzeszowie.

Na koniec 2022 roku liczba ludności w województwie podkarpackim wyniosła 2,1 mln osób. W ciągu roku zawarto 8,2 tys. małżeństw. Zanotowano 16,8 tys. urodzeń i 21,9 tys. zgonów. Przyrost naturalny na 1 tys. ludności wyniósł minus 2,5. Saldo migracji stałej było ujemne i wyniosło minus 2,1 tys.

Kobiety stanowiły 51,1% ogółu ludności Podkarpacia. Blisko 60 procent mieszkańców mieszkało na wsi. Był to, podobnie jak w poprzednich latach, najniższy wskaźnik urbanizacji ze wszystkich województw. W 2022 roku, w porównaniu z 2021 rokiem, liczba ludności Podkarpacia zmniejszyła się o 6,8 tys. osób. Zawarto o 1,0 tys. mniej małżeństw, odnotowano także o 1,1 tys. mniej urodzeń i o 4,6 mniej zgonów.

Ludność Rzeszowa

Na koniec 2022 roku ludność Rzeszowa liczyła 197,2 tys. osób. W mieście zawarto w ciągu 2022 roku 893 małżeństwa. Odnotowano 1,9 tys. urodzeń oraz 1,8 tys. zgonów. Przyrost naturalny był dodatni i wyniósł 0,5 na 1 tys. ludności. Ogólne saldo migracji stałej było również dodatnie i wyniosło 769.

Liczba ludności Rzeszowa odnotowana na koniec 2022 roku była o 807 osób wyższa od tej z końca 2021 roku. W 2022 roku zawarto o 36 małżeństw mniej niż w 2021 roku. Mniej było także urodzeń (o 190) oraz zgonów (o 421).

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie