Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Tylko na Wakacje.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dołączyła do grona Uniwersytetów Europejskich

Fot. WSIiZ

28 czerwca 2024 roku rozstrzygnięto piąty już konkurs w programie Erasmus + European Universities, w wyniku którego wyłoniono 14 nowych konsorcjów uniwersyteckich. Na listę Uniwersytetów Europejskich trafiło 9 polskich uczelni, a Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest w tym gronie jedną z 3 uczelni niepublicznych. WSIiZ wraz z 8 innymi uczelniami z Europy będzie realizował projekt SUNRISE.

Inicjatywa Europejskich Uniwersytetów to flagowy program Unii Europejskiej w obszarze edukacji wyższej. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie tworzenia sieci (sojuszy) europejskich szkół wyższych, które współpracują w obszarze dydaktyki, mobilności studentów i kadry, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, inicjowania wspólnych projektów badawczych, tworząc niejako wspólny „brand uniwersytecki”.

Projekt SUNRISE włączy WSIiZ do rodziny europejskich uniwersytetów zaangażowanych w krzewienie idei europejskich w kształceniu i w badaniach. Wraz z kilkunastoma uczelniami z Europy będziemy kształtować modelową współpracę na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w duchu zrównoważonego rozwoju. Beneficjentami projektu są studenci, pracownicy uczelni, ale także  otoczenie WSIiZ – podkreśla dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ, Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Prorektorka dodaje także: Wszystkich sojuszy uniwersyteckich jest obecnie w Unii Europejskiej 64, należą do nich 32 uczelnie z Polski. WSIiZ jest w tym gronie jedyną uczelnią z Podkarpacia, a także jedną z zaledwie 4 uczelni niepublicznych.

To znakomita wiadomość dla naszych studentów oraz kandydatów na studia. Ich nauka, jeszcze bardziej niż do tej pory, będzie czerpać z doświadczeń wielonarodowego grona dydaktyków i praktyków. Ogromna szansa wiąże się również z możliwościami zagranicznych praktyk oraz projektami badawczymi, realizowanymi w gronie naszych nowych europejskich partnerów – dodaje Rektor WSIiZ dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

(ip)