Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Zima 2023/2024

Wynalazki i patenty na Podkarpaciu

Zdjęcie ilustracyjne

W 2022 roku w porównaniu z 2012 rokiem znacząco wzrosła na Podkarpaciu liczba zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, jak również udzielonych przez UPRP patentów. W 2022 roku najwięcej wynalazków zgłosiły jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze i szkoły wyższe, natomiast najwięcej patentów udzielono podmiotom gospodarczym.

W 2022 roku do UPRP w województwie podkarpackim zgłoszono 216 wynalazków. Urząd Patentowy udzielił 115 patentów. W przeliczeniu na 1 milion mieszkańców na Podkarpaciu udzielono 55,2 patentów. Pod tym względem Podkarpacie zajmowało 9. miejsce wśród województw. Najwyższy wskaźnik wystąpił w województwie lubelskim – 88,2 patentów na 1 milion mieszkańców, a najniższy w województwie warmińsko-mazurskim – 27 patentów.

Na Podkarpaciu jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowe i szkoły wyższe zgłosiły 142 wynalazki, podmioty gospodarcze 57 wynalazków i osoby fizyczne 17 wynalazków. Urząd Patentowy przyznał 59 patentów podmiotom gospodarczym, 48 patentów jednostkom naukowym PAN, instytutom badawczym i szkołom wyższym oraz 8 patentów osobom fizycznym.

W 2022 roku w porównaniu z 2012 rokiem na Podkarpaciu liczba zgłoszonych wynalazków wzrosła o 113, a liczba udzielonych patentów o 66. W przeliczeniu na 1 mln mieszkańców w 2022 roku udzielono ponad dwukrotnie więcej patentów niż w 2012 roku (w 2012 roku były to 23 patenty na 1 milion mieszkańców Podkarpacia).

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie