Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Tylko na Wakacje.pl

Ważna funkcja dla Lucyny Sokołowskiej. Szczegółowe informacje!

Fot. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

Lucyna Sokołowska, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, trafiła do grona specjalistów zasiadających w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). Jednym z jej zadań będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych ważnych dla lokalnych społeczności.

Głównym zadaniem KWRiST jest rozpatrywanie przez rząd problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Obszar zagadnień poruszanych przez komisję jest zatem bardzo szeroki. Od np. spraw związanych z polityką unijną, problemami dotyczącymi  infrastruktury i rozwoju regionalnego, po edukację, sport i kulturę.

W komisji zasiadają: minister właściwy do spraw administracji publicznej, 11 przedstawicieli powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz samorządowcy wyznaczeni przez ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego. Reprezentanci obu stron pracują w 12. zespołach problemowych oraz 3. grupach roboczych.

Do KWRiST  L. Sokołowska została rekomendowana przez Związek Powiatów Polskich, stowarzyszenie, które ma swoją bogatą historię sięgającą dwudziestolecia międzywojennego ub. wieku. – Moim głównym zadaniem w komisji będzie analizowanie i opiniowanie aktów prawnych i normatywnych. Będę się starała także o to, aby kontakty między samorządowcami i przedstawicielami rządu były skuteczne i przynosiły wymierne efekty dla lokalnych społeczności – mówi.

To też promocja naszej małej ojczyzny

Sokołowska w samorządzie (gminnym, wojewódzkim i powiatowym) pracuje już od 12 lat. Głównie zajmowała się audytem i kontrolą. Od 2006 r. pełni funkcję członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.

Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski, nie ukrywa satysfakcji, że do tej prestiżowej komisji została rekomendowana osoba z instytucji, którą zarządza.

– To dowód na to, że nie miejsce zamieszkania jest istotne. Ważne są kompetencje i wiedza. Cieszy zatem, że wybór padł na osobę, która pracuje na rzecz powiatu rzeszowskiego. Poza tym… zawsze cieszę się z tego, gdy ktoś z naszego regionu odnosi w Polsce sukces. Jest to przecież zauważalny przykład promocji naszej małej ojczyzny – mówi J. Jodłowski.

Decyzje i rozstrzygnięcia podejmowane przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, w której zasiada L. Sokołowska, mają istotne znaczenie dla mieszkańców całego kraju. W Polsce funkcjonuje 314 powiatów, które skupiają od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze sobą gmin oraz 66 miast na prawach powiatu (tzw. powiaty grodzkie).

(ip)