Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Tylko na Wakacje.pl

W Rzeszowie dyskutowano o budżecie UE dla Polski i Podkarpacia

Fot. Materiały prasowe

W obliczu nowy ram finansowych, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz prac Komisji Europejskiej pod przewodnictwem nowej przewodniczącej Ursuli von der Leyen na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbyła się debata dotycząca polityki spójności. Organizatorem wydarzenia był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów.

Wśród panelistów znaleźli się Julia Majewska z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej  Komisji Europejskiej, która na co dzień zajmuję się wdrażaniem  funduszy unijnych w  Polsce. Oprócz nadzoru nad realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego, odpowiada także za kwestie związane ze środowiskiem oraz komunikacją dotyczącą funduszy; dr Anna Lewandowska – Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – ekspert ds. przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego, a także członkini Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz Grzegorz Karpiuk, kierownik Zespołu Projektowego WSIiZ, wspomagającego pracowników Uczelni w przygotowywaniu projektów finansowanych głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydarzenie było adresowane przede wszystkim do ludzi młodych, którzy często nie zdają sobie sprawy jak istotny wpływ na ich otoczenie mają środki z polityki spójności. Informowanie o środkach płynących z Unii jest ważne także przez wzgląd na fakt, że Polska w l. 2021-2021 w dalszym ciągu pozostanie największym beneficjentem wsparcia unijnego.

Debatę rozpoczęło podsumowanie 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, oprócz wzrostu PKB, podkreślono istotność inwestycji w infrastrukturę, szczególnie tę transportową. Dzięki unijnemu wsparciu wzmocniła się także współpraca pomiędzy instytucjami badawczymi a biznesem, dzięki czemu poprawiła się innowacyjność produktów i usług. Ważny jest także wymiar społeczny polityki spójności. Z różnych form wsparcia skorzystało ponad 440 tys. młodych osób.

Nowe cele polityki spójności

Debata toczyła się wokół nowych celów polityki spójności: bezemisyjnej Europy oraz inteligentnego, a także wpływu środków unijnych na rozwój naszego regionu. Temat Europy bardziej przyjaznej dla środowiska będzie kluczowy w kolejnych latach. Kontynent ma wdrażać porozumienie paryskie, inwestować w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii oraz walkę ze zmianą klimatu. Nie bez znaczenia był fakt, że w dniu, w którym odbywała się debata Przewodnicząca von der Leyen ogłaszała Europejski Zielony Ład. Wiele pytań dotyczący polityki klimatycznej mieli także uczestnicy debaty.

Kolejny z celów nowej polityki spójności będzie bardziej inteligentna Europa, do której Unia ma dążyć poprzez innowacje, cyfryzacje, transformację gospodarczą oraz wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Już w obecnej polityce spójności inteligentna specjalizacja została zaproponowana jako warunek normatywny, który oznaczał, że regiony muszą mieć tego typu strategię, zanim będą mogły otrzymywać pomoc finansową z funduszy strukturalnych UE, dla swoich planowanych działań innowacyjnych. Z tego też powodu powstała w każdym regionie (w podkarpackim też) strategia inteligentnych specjalizacji.

Na koniec wydarzenia podsumowano wpływ Unii Europejskiej na województwo podkarpackie. Wskazano na duże zmiany, które przeobraziły region z jednego z najuboższych obszarów w rozszerzonej Europie na succes story wykorzystania środków unijnych. Szczególnie mocno podkreślono wzrost jakości życia w regionie.

(ip)