Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Tylko na Wakacje.pl

Umowa między Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz firmą MatTek

Fot. Materiały prasowe

Wspólną realizację przedsięwzięć naukowych i badawczo-rozwojowych a także współpracę w zakresie oferty dydaktycznej dla studentów kierunku Biomedycyna, w tym szkolenia i wykłady otwarte, zakłada umowa między Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Firmą MatTek. MatTek to amerykański koncern, który jest światowym liderem w dziedzinie niezawodnych innowacyjnych modeli tkanek ludzkich in vitro.

Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a amerykańską MatTek została podpisana w siedzibie WSIiZ w dniu 18 marca br. Ze strony uczelni porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, a ze strony MatTek – Silvia Letasiova, Ph.D., Managing Director of MatTek IVLSL.

Umowa partnerska z firmą MatTek to ogromna szansa na rozwój kompetencji w obszarze Biomedycyny. Dzięki tej współpracy pracownicy naukowi i studenci kierunku Biomedycyna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania będą mieli m.in. możliwość udziału:

  • w warsztatach praktycznych prowadzonych na modelach tkanek ludzkich in vitro oraz
  • w wizytach studyjnych w laboratoriach MatTek In Vitro Life Science Laboratories na Słowacji.
  • W spotkaniu na temat współpracy udział wzięli ponadto: Prorektorka WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, Rektorka WSIiZ ds. Nauczania dr Barbara Przywara oraz  Pełnomocniczka Rektora WSIiZ ds. rozwoju Kolegium Medyczneg – dr Marlena Krawczyk-Suszek. Po spotkaniu Silvia Letasiova, Ph.D., Managing Director of MatTek IVLSL wygłosiła dla pracowników naukowych i naukowo-badawczych oraz studentów Kolegium Medycznego wykład pt. „MatTek, firma BICO: nasze wyzwania w zakresie zastąpienia testów in vivo”.

Nasze modele tkanek skóry, oczu, błon śluzowych i układu oddechowego są ukierunkowane na toksykologię i skuteczność w przemyśle kosmetycznym, chemicznym, farmaceutycznym i produktów gospodarstwa domowego. Koncentrujemy się również na badaniach i rozwoju nowych modeli tkankowych i metod, które pozwalają nam ograniczyć lub zastąpić wykorzystanie zwierząt w testach laboratoryjnych dotyczących chemikaliów, kosmetyków, farmaceutyków, produktów gospodarstwa domowego, pestycydów, urządzeń medycznych itp. Prowadzimy aktywną działalność edukacyjną w zakresie 3R i stosowania metod alternatywnych, teoretycznie i praktycznie, prowadząc szkolenia z wielu metod. Dlatego współpraca z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie może pomóc nam w realizacji naszej misji, może umożliwić nam znalezienie partnerów do naszych działań badawczych, szerzenie wiedzy na temat stosowania metod alternatywnych wśród studentów, szkolenie ludzi w pracy z modelami 3D zrekonstruowanych tkanek ludzkich i wiele innych – podkreśla Silvia Letasiova, Ph.D., Managing Director of MatTek IVLSL.

Fot. Materiały prasowe

Biomedycyna to innowacyjny obszar nauki silnie wspierający medycynę. Doświadczenie i osiągnięcia firmy MatTek w obszarze in vitro, produkcji modeli 3D tkanek ludzkich to idealny obszar współpracy dla obu Partnerów. Upatrujemy w tych innowacyjnych produktach i metodach analiz wspólnych przyszłych inicjatyw oraz projektów naukowo – badawczych. Wspólne doświadczenia nie tylko będą stanowić o rozwoju naukowym Uczelni, ale także o rozwoju kompetencji studentów kierunków medycznych na Kolegium Medycznym. Dostęp do tych innowacyjnych produktów, takich jak modele tkanek ludzkich, to najlepsza możliwość dla studentów do rozwoju umiejętności pracy w laboratorium, poprawnego zastosowania metod i zachowania procedur laboratoryjnych – dodaje Pełnomocniczka Rektora WSIiZ ds. rozwoju Kolegium Medycznego – dr Marlena Krawczyk-Suszek.

Umowa między WSIiZ a Portem Lotniczym Warszawa-Modlin

Studenci  kierunku Aviation Management zyskują dostęp do kolejnych specjalistów z branży lotniczej – WSIiZ podpisała umowę z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin.

Port Lotniczy Warszawa/Modlin to lotnisko stworzone z myślą o przewoźnikach niskokosztowych oraz obsłudze przewozów czarterowych. Obsługuje przewozy krajowe i międzynarodowe krótkiego i średniego zasięgu. W okresie pierwszego dziesięciolecia swojego funkcjonowania (2012-2022) z Lotniska Warszawa/Modlin skorzystało ponad 21 milionów pasażerów, zaś w 2023 roku obsłużono 3,4 mln pasażerów, tj. o blisko 9 proc. więcej niż w roku ubiegłym.

W ramach partnerstwa przewiduje się szereg działań, m.in. konsultacje dotyczące efektów uczenia się, planów studiów i programów kształcenia dla ścieżek lotniczych. Ponadto studenci WSIiZ będą mogli realizować swoje praktyki studenckie w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin. Umowę o współpracy podpisali 18 marca br. Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, oraz dr Tomasz Szymczak, p.o. prezesa Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Jestem przekonany, że MPL Warszawa-Modlin skorzysta na tej relacji m.in. jako potencjalny pracodawca – poprzez lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów do wymogów współczesnego rynku pracy i oczekiwań wobec nich – mówi dr Tomasz Szymczak, p.o. prezesa Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Od kilkunastu lat kształcimy w zakresie zarządzania lotnictwem. Nasi absolwenci Aviation Management posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje cenione na rynku pracy. Taki efekt jest możliwy dzięki współpracy z firmami i instytucjami sektora lotniczego. Tym bardziej cieszymy się z nawiązanego dziś porozumienia z Portem Lotniczym Warszawa-Modlin  – dodaje dr inż. Izabela Cichocka, Prodziekan Katedry Zarządzania ds. anglojęzycznych studiów na kierunku Zarządzanie.

(ip)