Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Sytuacja społeczno-gospodarcza w regionie. Czy możemy być zadowoleni?

RZESZÓW. Urząd Statystyczny w Rzeszowie opublikował komunikat dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego grudzień 2017 r. Jaki jest poziom bezrobocia, jak ma się sprzedaż detaliczna, czy też sprzedaż mieszkań? Sprawdźcie poniżej!

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w stosunku do grudnia 2016 roku (o 4,7%) i do poprzedniego miesiąca (o 0,2%).
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,7% i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r., a wyższa w porównaniu z poprzednim miesiącem.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło zarówno w ujęciu rocznym (o 4,4%), jak i w ujęciu miesięcznym (o 2,2%).

 

  • Ceny skupu podstawowych produktów rolnych były wyższe niż przed rokiem (oprócz żyta i żywca wieprzowego). W porównaniu z listopadem 2017 r. wyższe były ceny skupu pszenicy, ziemniaków, żywca wołowego i mleka. W obrocie targowiskowym ceny były wyższe niż przed rokiem, a w odniesieniu do listopada 2017 r. mniej płacono za żyto
  • Produkcja sprzedana przemysłu była wyższa niż przed rokiem (o 15,6%), a niższa niż przed miesiącem (o 7,5%).
  • Wyższa niż przed rokiem była sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (o 12,8%).

 

  • Wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania w stosunku do grudnia 2016 r. (o 17,8%).
  • Sprzedaż detaliczna obniżyła się w skali roku (o 7,0%), a wzrosła w skali miesiąca (o 7,9%). W stosunku do grudnia 2016 r. utrzymał się wzrost sprzedaży hurtowej zarówno w jednostkach handlowych (o 5,1%), jak i hurtowych (o 4,7%).