Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Rośnie liczba przedsiębiorstw niefinansowych w województwie

PODKARPACIE. W 2016 roku wzrosła liczba przedsiębiorstw niefinansowych* na terenie województwa podkarpackiego w porównaniu z 2015 rokiem. Wzrosło również zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie.

W 2016 roku na Podkarpaciu funkcjonowało 80,3 tys. przedsiębiorstw niefinansowych, najwięcej w sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych ? 21,9 tys. jednostek, w budownictwie ? 11,5 tys. i w przetwórstwie przemysłowym ? 9,1 tys. przedsiębiorstw. Na koniec grudnia 2016 roku w przedsiębiorstwach niefinansowych na Podkarpaciu pracowało łącznie 381,2 tys. osób, najwięcej w przetwórstwie przemysłowym ? 134,9 tys. osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach niefinansowych w województwie podkarpackim (w opisywanym okresie) wyniosło 3367 zł. Pod względem wynagrodzenia, Podkarpacie znalazło się na 14. miejscu wśród województw. Na Podkarpaciu najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto były w jednostkach o liczbie pracujących 250 i więcej osób ? 4342 zł, a najniższe w przedsiębiorstwach o liczbie pracowników do 9 osób ? 2263 zł.

Przychody z całokształtu działalności przedsiębiorstw niefinansowych na Podkarpaciu wyniosły 142,6 mld zł. Natomiast koszty uzyskania przychodu zamknęły się kwotą 132,1 mld zł. Wskaźnik poziomu kosztów wyniósł 92,6%, co uplasowało Podkarpacie na 7. miejscu wśród województw.

W 2016 roku liczba przedsiębiorstw niefinansowych na Podkarpaciu, w porównaniu z 2015 rokiem, wzrosła o 3,6 tys. jednostek, natomiast liczba pracujących zwiększyła się o 7,3 tys. osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2016 roku było o 135 zł wyższe niż w 2015 roku.

*Przedsiębiorstwa niefinansowe obejmują jednostki z wyłączeniem sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), K (działalność finansowa i ubezpieczeniowa) oraz sekcji O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne).

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie