Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Tylko na Wakacje.pl

Otwarty nabór do Krośnieńskiej Rady Biznesu drugiej kadencji

Prezydent Piotr Przytocki zaprasza przedsiębiorców do współpracy w ramach Krośnieńskiej Rady Biznesu.

Szanowni Przedsiębiorcy,

z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do współpracy w ramach Krośnieńskiej Rady Biznesu. Jest to zespół doradców, z którymi rozmawiamy na temat rozwoju Krosna, tworzenia jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, inwestowania, dostosowywania oferty usług publicznych do potrzeb przedsiębiorców.

Krośnieńska Rada Biznesu została utworzona w grudniu 2022 r. i działała do końca poprzedniej kadencji władz samorządowych. Brała udział m.in. w tworzeniu Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Miasta Krosna na lata 2023-2030, wypracowaniu zasad udzielania zwolnień podatkowych dla inwestorów, czy rozwiązań w zakresie promocji miasta i aktywizacji Wzgórza Staromiejskiego.

Zamierzamy rozwijać formułę konsultacji oraz włączania przedsiębiorców w podejmowanie decyzji istotnych dla rozwoju Krosna i lokalnej gospodarki.

W 2024 roku planujemy przede wszystkim zaangażowanie Krośnieńskiej Rady Biznesu w opracowanie projektu, który będzie ubiegał się o dofinansowanie z Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Na realizację kompleksowych projektów ukierunkowanych na podnoszenie jakości życia mieszkańców, w tym rozwój przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego, można pozyskać środki w wysokości 44,8 – 80,7 mln PLN. Najbliższe spotkania będą poświęcone przede wszystkim tym zagadnieniom. Skupimy się także na tematyce zaproponowanej przez samych członków Rady.

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszam do przesyłania zgłoszeń na załączonym formularzu, e-mailem na adres: ri@um.krosno.pl w terminie do 19 lipca 2024 r. Zgłoszenia można przesyłać również poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Krosna lub w formie tradycyjnej korespondencji.

Wszyscy członkowie Krośnieńskiej Rady Biznesu pierwszej kadencji otrzymali zaproszenie do kontynuowania współpracy. Otwarty nabór ma na celu uzupełnienie składu Rady o kolejnych przedstawicieli lokalnej gospodarki, zainteresowanych wypracowywaniem rozwiązań służących rozwojowi miasta.

Z serdecznym zaproszeniem do współpracy

Piotr Przytocki

Prezydent Miasta Krosna

Zasady naboru do Krośnieńskiej Rady Biznesu

  1. Nabór ma formułę otwartą, każdy zainteresowany przedsiębiorca może zgłosić swoją kandydaturę do Krośnieńskiej Rady Biznesu.
  2. Kandydatury można zgłaszać przesyłając deklarację współpracy w terminie do 19 lipca 2024 r. na adres e-mail: ri@um.krosno.pl, przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno albo przesłać poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Miasta Krosna.
  3. Spośród zgłoszonych kandydatów Prezydent Miasta Krosna wybierze i powoła członków Krośnieńskiej Rady Biznesu, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  • miejsce prowadzenia działalności – do Rady mogą zostać powołani przedstawiciele firm oraz instytucji otoczenia biznesu, które mają siedzibę, oddział, zakład lub miejsce wykonywania działalności na terenie Krosna, albo są zaangażowane w realizację inwestycji lub innych przedsięwzięć na terenie Krosna;
  • zajmowana funkcja – do Rady zostaną powołane osoby reprezentujące najwyższe kierownictwo firmy lub organizacji (np. właściciel, prezes, członek zarządu, dyrektor zarządzający);
  • osiągnięcia i rozwój reprezentowanej firmy – preferowane będą firmy o ugruntowanej pozycji w swojej branży, przy czym nabór nie jest ograniczony do dużych i średnich firm – celem naboru jest także wyłonienie reprezentantów mikro i małych przedsiębiorstw;
  • reprezentowana branża – priorytetem jest zapewnienie reprezentacji różnych branż przemysłu i usług, istotnych dla rozwoju Krosna.
  1. Prezydent Miasta Krosna może powołać dodatkowych członków Rady, spoza osób zgłoszonych w otwartym naborze.

Krośnieńska Rada Biznesu będzie obradowała co najmniej dwa razy w roku. Członkostwo w Radzie jest funkcją społeczną, nie przysługuje za nie wynagrodzenie.

Informacji i wyjaśnień w sprawie naboru udziela Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów, tel. 13 47 43 301, 13 47 43 305,  e-mail: ri@um.krosno.pl.

(ip)