Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Tylko na Wakacje.pl

Konsultacje społeczne w związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

DYNÓW. W związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 Urząd Miejski w Dynowie zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania uwag do aktualizowanego programu rewitalizacji.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 07.08.2018 r. do 13.08.2018 r.

Na stronie internetowej Urzędu zamieszczony został projekt aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 oraz formularz zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub można przesłać wersję papierową na adres: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów (z dopiskiem ?Rewitalizacja ? aktualizacja LPR?), lub elektronicznie na adres a.baran@dynow.pl, wpisując w tytule e-maila:  ?Konsultacje społeczne ? Aktualizacja LPR? ? informuje Urząd Miejski w Dynowie.

Więcej informacji na dynow.pl