Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Zima 2023/2024

Konsekwencje wstąpienia Ukrainy do UE i NATO – międzynarodowa dyskusja w WSPiA  

Fot. WSPiA

Jakie będą ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO? Nad tym problemem będą się zastanawiać uczestnicy międzynarodowej konferencji organizowanej przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. W dyskusji w ramach Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów działającego przy WSPiA weźmie udział kilkudziesięciu wybitnych konstytucjonalistów z Ukrainy i Polski. 

Konferencja „Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO” połączona będzie z plenarnym posiedzeniem Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów. Dyskusja została dofinansowana ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

To bardzo ważna konferencja w kontekście przemian, które po wojnie czekają Ukrainę – tłumaczy prof. Krzysztof Eckhardt, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Międzynarodowych WSPiA. W dyskusji uczestniczyć będą osoby, które miały realny wpływ na przemiany ustrojowe w Polsce oraz naukowcy, którzy mogą mieć wpływ na czekające nas zmiany w Ukrainie. Podczas konferencji poruszone zostaną niezwykle ważne tematy związane z przyszłością Ukrainy i jej miejscem w strukturach europejskich oraz euroatlantyckich. Uczestnicy dyskusji będą rozmawiać na temat rozwiązań prawnych, które pozwolą na przemiany ustrojowe w powojennej Ukrainie – tłumaczy prof. Krzysztof Eckhardt.

Konferencja ze względu na obecną sytuację na Ukrainie odbędzie się w formie hybrydowej. Uczestniczyć w niej będą naukowcy z Polski i Ukrainy m.in. z Charkowa, Odessy, Kijowa, i Lwowa.

Dyskusja podzielona zostanie na cztery odrębne panele tematyczne związane z możliwościami, barierami, zagrożeniami i suwerennością w kontekście akcesji Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej oraz postulowaną nowelizacją Konstytucji Ukrainy i rolą parlamentów w procesie integracji z NATO i UE.

Jakie zmiany czekają Ukrainę  

W pierwszym dniu dyskusji poruszone zostaną tematy dotyczące konstytucyjnych instrumentów integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy, prawnych i politycznych uwarunkowań, perspektyw, wyzwań i problemów związanych z przystąpieniem Ukrainy do UE. Uczestnicy dyskusji porusza także tematy suwerenności państwowej, nieodwracalności członkostwa Ukrainy w NATO i UE oraz kwestii tożsamości konstytucyjnej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych Ukrainy i państw członkowskich UE.

W dyskusji pojawią się także tematy dotyczące zmian w prawie wyborczym Ukrainy i organizacji pierwszych powojennych wyborów w Ukrainie oraz wsparcia powrotu obywateli Ukrainy do Ojczyzny. Mowa będzie także o roli parlamentu w procesie dostosowywania ustawodawstwa Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej.

Udział w konferencji zapowiedzieli m.in. prof. Wołodymyr Shapoval, Współprzewodniczący Polskiego-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w stanie spoczynku, członek korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy; dr Natalia Bogasheva, Kasacyjny Sąd Administracyjny Ukrainy; prof. Olena Boryslavska, Katedra Prawa Konstytucyjnego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im Ivana Franki; prof. Volodymyr Venher, Dziekan Wydziału Nauk Prawnych Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska”; prof. Serhii Riznyk, Prorektor ds. Nauki, Dydaktyki i Współpracy Międzynarodowej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki; prof. Myroslava Sirant, Zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Psychologii i Innowacyjnej Edukacji, Politechniki Lwowskiej; prof. Nataliya Stestsyuk, Katedra Teorii Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Prywatnego Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych; prof. Mykoła Kozyubra, sędzia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w stanie spoczynku, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, prof. Juriy Klyuchkowsky, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”

Po stronie polskiej w dyskusji uczestniczyć będą prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA, pomysłodawca Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów; prof. Wiesław Czyżowicz, wykładowca WSPiA; prof. Krzysztof Skotnicki Uniwersytet Łódzki; prof. Krzysztof Eckhardt, wykładowca WSPiA prof. Andrzej Szmyt Uniwersytet Gdański; prof. Katarzyna Witkowska – Chrzczonowicz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; prof. Andrzej Bisztyga, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu w Zielonej Górze; prof. Maciej Serowaniec, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Charków, Odessa, Kijów i Lwów 

Zdalnie z Charkowa połączą się Yuriy Barabash, prorektor Narodowego Uniwersytetu Prawa im. Jarosława Mądrego; Lubomyr Letnyanchyn, profesor Narodowego Uniwersytetu Prawa Jarosława Mądrego; Witalij Seriogin, dziekan Wydziału Prawa Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia M. Karazina; Mark Woronow, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Samorządowego Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. M. Karazina w Odessie oraz Dmytro Terletsky, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Narodowego „Akademia Prawa w Odessie”

W konferencji zdalnie uczestniczyć będą także przedstawiciele nauki z Kijowa i Lwowa. Uczestnictwo potwierdzili m.in. Oksana Wasilczenko, Dziekan Wydziału Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki; Olga Lotiuk, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki; Oleg Martselyak, Katedra Prawa Konstytucyjnego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki; Albert Yezerov, sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy; Volodymyr Bevzenko, sędzia Sądu Najwyższego Ukrainy, Serhij Czechowycz z Kancelarii Prezydenta Ukrainy; Taras Cymbalisty, prokurator Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy oraz Pavlo Gural, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki; Iryna Sofińska, Instytut Prawa, Psychologii i Innowacyjnej Edukacji, Politechnika Lwowska; Witalij Kowalczuk, Kierownik Katedry Teorii Prawa i Konstytucjonalizmu Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” i Andriy Savchak, przewodniczący Sądu Rejonowego w Przemyślanach .

Konferencja „Ustrojowe konsekwencje przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO” połączona z plenarnym posiedzeniem Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2023 r. w Sali konferencyjnej WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz na platformie Zoom. Początek dyskusji zaplanowano na godzinę 10:00.  

Szczegóły dyskusji można znaleźć na stornie www.wspia.eu 

(ip)