Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Tylko na Wakacje.pl

Kategoria A dla kolejnego Wydziału Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR dr hab. prof. UR Paweł Grata. Fot. UR

RZESZÓW. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 maja 2018 r. Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał kategorię naukową ?A”. WSH UR jest obecnie jednym z dwóch Wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego z drugą najwyższą kategorią jednostek naukowych w kraju.

Parametryzacja jednostek naukowych jest przeprowadzana raz na cztery lata, aby ocenić potencjał jednostek naukowych w czterech obszarach: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej, pozostałe efekty działalności naukowej. Finalnie, specjalnie powołany Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznaje Wydziałom kategorię A+, A, B oraz C.  Wydział Socjologiczno-Historyczny UR otrzymaną decyzją podniósł swój ranking z oceny B (poziom zadowalający) do oceny A (poziom bardzo dobry).

?Otrzymanie kategorii A to wielkie wyróżnienie dla Wydziału. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego swoją decyzją docenił działalność pracowników Wydziału i ich wysiłek w zakresie pracy badawczej i publikacyjnej. Otrzymana kategoria naukowa oznacza nie tylko prestiż i uzyskanie oceny równej analogicznym jednostkom działającym w ramach bardziej renomowanych uczelni takich jak Uniwersytet Jagielloński, czy Uniwersytet Warszawski, ale również zwiększenie środków na badania naukowe pracowników Wydziału” ? tłumaczy dr hab. Paweł Grata, prof. UR. Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego dodaje również, że zwiększenie środków na badania naukowe prowadzone w ramach Wydziału, na którym pracują m.in. historycy, kulturoznawcy, socjologowie, archeolodzy, politolodzy oraz filozofowie przyczyni się do lepszego poznania specyfiki procesów historycznych, kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych zachodzących na Podkarpaciu.

Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego oprócz działalności naukowej kształci studentów na 10 kierunkach studiów: archeologii, bezpieczeństwie wewnętrznym, filozofii, historii, kulturoznawstwie, turystyce historycznej i kulturowej, muzeologii, politologii, pracy socjalnej oraz socjologii. Od przyszłego roku akademickiego będzie również kształcił studentów na nowym kierunku ? komunikacja międzykulturowa.