Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Jednogłośna Uchwała Senatu WSIiZ w sprawie kandydata na Rektora

Fot. WSIiZ

Senat Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opowiedział się jednogłośnie za kandydaturą dra Wergiliusza Gołąbka na stanowisko Rektora.

Na CVIII Posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie uchwała w sprawie kandydatury obecnego Rektora na kolejną kadencję została przyjęta jednogłośnie. Zgodnie z § 26 pkt. 1 Statutu WSIiZ, Rektora Uczelni powołuje Prezydent po zasięgnięciu opinii Senatu. Obecna kadencja Rektora upływa 4 września 2020 r.

Dr Wergiliusz Gołąbek pełni funkcję Rektora WSIiZ od 2016 roku, a z Uczelnią związany jest od 2004 roku. Na początku był pracownikiem naukowo dydaktycznym, a następnie Prorektorem ds. Nauczania oraz Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy. Dr Wergiliusz Gołąbek jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na filozofii i etyce, a także wokół związków tych dyscyplin z życiem gospodarczym, dziennikarstwem, turystyką, literaturą i sztuką.

Nota biograficzna:

Dr Wergiliusz Gołąbek – Rektor WSIiZ, z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania związany od 2004 roku, na początku jako pracownik naukowo-dydaktyczny, a następnie jako Prorektor ds. Nauczania oraz Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na filozofii i etyce, a także wokół związków tych dyscyplin z życiem gospodarczym, dziennikarstwem, turystyką, literaturą i sztuką. Baczny obserwator zmian kulturowych i społecznych na przełomie XX i XXI wieku.

Od 1980 roku związany z Filharmonią Rzeszowską, z krótką przerwą w latach 1988 – 1989, gdy kierował Orkiestrą Wojciecha Rajskiego, znaną później jako Polska Filharmonia Kameralna w Gdańsku. Odbył z nią liczne tournée zagraniczne w Europie oraz w Chinach, co pozwoliło mu na zdobycie szerokiego doświadczenia menedżerskiego.

W latach 1990-2006 Dyrektor Naczelny Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz Festiwalu Muzycznego w Łańcucie. W 1994 roku, jako jeden z nielicznych Polaków, przebywał na zaproszenie rządu amerykańskiego na stypendium szkoleniowym w Stanach Zjednoczonych poświęconemu zagadnieniom związanym z kierowaniem i zarządzaniem instytucjami artystycznymi.

Był członkiem Komitetu Organizacyjnego Kongresu Kultury Polskiej w 2000 roku i współredaktorem Karty Kultury Polskiej przygotowanej pod auspicjami Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Członek Rady Nadzorczej spółki Copernicus Center Press Sp. z o.o. Były wiceprezydent Konferencji Dyrektorów Filharmonii Polskich, laureat Nagrody Miasta Rzeszowa. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Medalem Gloria Artis. Prowadzi wykłady gościnne na Uniwersytecie Warszawskim. Autor wielu ekspertyz dla Ministerstwa Kultury, Sejmowej Komisji Kultury oraz Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

(ip)