Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Tylko na Wakacje.pl

Grzegorz Rachwał powołany na zastępcę prezydenta Krosna

Fot. UMK

Dzisiaj (24.06) Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki powołał na stanowisko Zastępcy Prezydenta Grzegorza Rachwała. Dotychczasowego Radnego Miasta Krosna czterech kadencji i dyrektora ds. realizacji inwestycji w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie.

Notatka biograficzna

Urodził się 11 czerwca 1971 roku w Krośnie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Krośnie, a potem studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Od momentu uzyskania dyplomu pracował w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie. Zaczynał od stanowiska majstra, pełnił samodzielną funkcję kierownika budowy, a następnie został dyrektorem ds. realizacji inwestycji. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania kontraktami budowlanymi, planowania realizacji zadań związanych z działalnością przedsiębiorstwa, współpracy z inwestorami, nadzorowania prac podwykonawców oraz podległej kadry kierowniczej. Posiada umiejętność negocjacji korzystnych warunków finansowych, skutecznego nadzorowania harmonogramów prac oraz rzetelnego ich rozliczania. Cechy charakteru, którymi kieruje się w pracy to: spokój, opanowanie, obowiązkowość, sumienność, odpowiedzialność i zdolność do współpracy oraz umiejętność kierowania zespołem ludzi.

Przez cztery kadencje sprawował społecznie funkcję radnego Rady Dzielnicy Suchodół, przez dwie był Przewodniczącym Rady. Sprawował funkcję radnego Rady Miasta Krosna dwóch kadencji 2014-2024, a w ostatniej był Przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Aktywnie działa w Podkarpackiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, jest Członkiem Rady.

Ukończył szereg kursów i szkoleń dotyczących prawa budowlanego, m.in. Zgłoszenia i pozwolenia na budowę oraz użytkowanie obiektów; Środki unijne a potrzeby inżynierów w zakresie rozwoju; Zasady projektowania budynków niskoenergetycznych; Automatyzacja w budownictwie infrastruktury podziemnej; Prawo wodne. Ukończył również studia podyplomowe z Szacowania Nieruchomości. Jest żonaty i ma troje dzieci.

Jego pasją są: budownictwo, technika, motoryzacja, sport. Chętnie udziela się społecznie. Ceni sobie podróże w gronie najbliższych. Wśród ulubionych zajęć znajdują się: narciarstwo i żeglarstwo.

Chce służyć miastu i jego mieszkańcom. Stawiam na prawidłowe wykorzystanie funduszy europejskich na inwestycje w naszym mieście. Jako priorytet wyznaczam sobie dążenie do zagospodarowania terenów inwestycyjnych wokół miasta, rozwój lotniska celem umożliwienia młodym ludziom podjęcia pracy, bez konieczności emigrowania z naszego regionu i kraju. Chce, aby mieszkańcy naszego miasta żyli godnie i na odpowiednim poziomie dzięki podjętym inwestycjom. Ważna jest dla mnie polityka prorodzinna i wspieranie rodzin wielodzietnych.

Będąc Radnym Miasta Krosna przyczynił się do:

  • rozbudowy ulicy Polnej
  • budowy chodnika przy ulicy Reymonta
  • budowę chodnika wzdłuż ulicy Bieszczadzkiej
  • budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych na cmentarzu komunalnym
  • rozbudowy parkingu przy II LO w Krośnie
  • przeprowadzenia szeregu inwestycji w Dzielnicy Suchodół (remont nawierzchni ul. Wyszyńskiego, remont Domu Ludowego, remonty dróg i chodników, dobudowa punktów świetlnych, budowa ścieżki pomiędzy ul. Dmochowskiego a ul. Nad Badoniem).

Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Grzegorz Rachwał będzie nadzorował prace wydziałów:

  • Drogownictwa,
  • Inwestycji,
  • Planowania Przestrzennego i Budownictwa,
  • Komunalnego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami oraz Geologa Miejskiego.

 (ip)