Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Tylko na Wakacje.pl

GIS ostrzega. Masz w domu ten pieprz? Możesz się poważnie zatruć!

Fot. gis.gov.pl

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu niektórych partii pieprzu czarnego mielonego ze względu na wykrycie bakterii Salmonella.

Zagrożenie:

W próbkach pieprzu czarnego mielonego zbadanego w ramach kontroli urzędowej stwierdzono obecność bakterii Salmonella. Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktów:

Wycofaniu podlegają następujące wyprodukowane przez Agnex Krzysztof Wierzbicki 15-659 Białystok ul. Hotelowa 38:

  • pieprz czarny mielony, 150 g, numer partii 1309/6, data minimalnej trwałości 03.2021
  • pieprz czarny mielony, 400 g, numer partii 2509/6, data minimalnej trwałości 03.2021
  • pieprz czarny mielony, 1 kg, numer partii 2509/6, data minimalnej trwałości 03.2021
  • pieprz czarny mielony, 1 kg, numer partii 2409/6, data minimalnej trwałości 03.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

W trakcie kontroli urzędowej w firmie Agnex Krzysztof Wierzbicki pobrano do badań próbki pieprzu czarnego mielonego, 150 g, numer partii 1309/6, data minimalnej trwałości 03.2021. W 1 z 5 badanych próbek stwierdzono obecność bakterii Salmonella.

W celu ustalenia źródła zanieczyszczenia organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrał do badań kolejne 5 próbek pieprzu czarnego mielonego, 400 g, numer partii 2509/6, data minimalnej trwałości 03.2021, oraz 5 próbek surowca – pieprzu czarnego mielonego, kraj pochodzenia Wietnam, z zamkniętych worków po 25 kg każdy, data minimalnej trwałości: 03.2021, numer partii 09-09/19 dostarczonego przez PHU GROTEX Eryk Grotowski, 62-800 Kalisz, ul. Tuwima 6. Ponadto organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrał do badań wymazy sanitarne ze środowiska produkcyjnego w firmie Agnex Krzysztof Wierzbicki.

Dodatkowe badania próbek wykazały obecność bakterii Salmonella w wyżej wymienionych próbkach pieprzu czarnego mielonego, 400 g oraz próbkach surowca – pieprzu czarnego mielonego, 25 kg, dostarczonego do Agnex Krzysztof Wierzbicki przez PHU GROTEX Eryk Grotowski, 62-800 Kalisz, ul. Tuwima 6. Obecności Salmonella nie stwierdzono w próbkach wymazów sanitarnych ze środowiska produkcyjnego firmy Agnex Krzysztof Wierzbicki.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nakazał wycofanie wszystkich wyżej wymienionych partii pieprzu czarnego mielonego wyprodukowanego przez Agnex Krzysztof Wierzbicki, w których stwierdzono obecność Salmonella oraz wszystkich partii pieprzu czarnego mielonego wyprodukowanego z surowca zanieczyszczonego Salmonella.

Prowadzone są dalsze działania w firmie PHU GROTEX Eryk Grotowski w związku ze stwierdzeniem Salmonella w próbkach urzędowych pieprzu czarnego mielonego, 25 kg, data minimalnej trwałości: 03.2021, numer partii 09-09/19, wprowadzonego do obrotu przez tę firmę. Firma PHU GROTEX Eryk Grotowski przedstawiła wynik badania przeprowadzonego na jej zlecenie w laboratorium prywatnym, zgodnie z którym w badanej próbce pieprzu czarnego mielonego z tej samej partii nie stwierdzono obecności bakterii z grupy coli oraz Salmonella.

Firma Agnex Krzysztof Wierzbicki powiadomiła swoich odbiorców, którzy zakupili kwestionowane partie pieprzu, o konieczności wycofania i zwrotu ww. produktów oraz zamieściła informacje o wycofaniu produktów na stronie internetowej https://sklepagnex.pl/

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii.

Zalecenia dla konsumentów: Konsumenci, którzy kupili wskazane w komunikacie partie produktu, nie powinni ich spożywać.

źródło: gis.gov.pl