Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Fotowoltaika w Rzeszowie. Od 2019 roku możesz odliczyć koszt instalacji fotowoltaicznej od podatku!

Szukasz firmy, która zajmuje się fotowoltaiką? Lepiej trafić nie mogłeś! Columbus Energy to firma zajmująca się fotowoltaiką (panele pozyskujące prąd – energię – ze słońca). Firma kompleksowo zajmuje się instalacjami dla domu, firm i rolników. Firma używa paneli monokrystalicznych Full Black 300 Wp w swoich instalacjach. Ma ponad 4000 zadowolonych klientów.

Fotowoltaika Rzeszów. Odlicz inwestycję od podstawy podatku

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. od 1 stycznia osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem, a także ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego oraz ryczałtu.

Długo wyczekiwane rozporządzenie, mimo wielu zmian w trakcie procesu legislacyjnego, pozwala również odliczyć koszt termomodernizacji budynku wraz z materiałami budowlanymi, wymianę źródła ogrzewania (w tym pompę ciepła), a także wszystkie usługi związane z uruchomieniem i termomodernizacją budynku – montaż, demontaż, uruchomienie oraz regulację urządzeń oraz równoważenie hydrauliczne instalacji.

Ulga termomodernizacyjna, warto przyjrzeć się przykładom.

Przykład I: Pan Jan, klient Columbus Energy, zdecydował się zainwestować w instalację fotowoltaiczną w styczniu 2019 roku. Łączny koszt inwestycji wyniósł 35 000 zł. Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 6 300 zł (18% z 35 000 zł).

Przykład II: Pan Tomasz, klient Columbus Energy, zdecydował się zainwestować w instalację fotowoltaiczną w styczniu 2019. Łączny koszt inwestycji wyniósł 60 000 zł. Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku część wartości inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 9 540 zł (18% z 53 000 zł – maksymalna kwota do odliczenia). Należy pamiętać, że jeżeli kwota podatku jest niższa od kwoty ulgi, Panu Tomaszowi przysługuje odliczenie również w kolejnych latach.

Treść rozporządzenia została opublikowana zaraz po świętach, a regulacje weszły w życie wraz z Nowym Rokiem.

Od kilku lat Rzeszów króluje w wielu rankingach – według klasyfikacji “Europolis 2018”, stolica Podkarpacia jest najbezpieczniejszym miastem w Polsce, drugim najszybciej rozwijającym się i jednym z najbardziej obywatelskich. Teraz Rzeszów pokazuje, że chce być także miastem dla którego ekologia i ochrona środowiska naturalnego to ważna sprawa, dlatego inwestuje w fotowoltaikę, termomodernizację czy nowy tabor MPK.

Zielone miasto Rzeszów. Największym atutem Rzeszowa są walory przyrodnicze, na obszarze miasta znajduje się ponad 1000 ha terenów zielonych – parki i ogrody miejskie. Stolica Podkarpacia podejmuje liczne działania służące poprawie stanu naturalnego, a w szczególności poprawie jakości powietrza.  W ramach działań proekologicznych zakupiono nowoczesne autobusy MPK (w tym elektryczne), wybudowano buspasy, przeprowadzono kilka projektów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Co więcej na bieżąco realizowany jest program likwidacji starych pieców i rozbudowy sieci ciepłowniczej. Rzeszów widzi też ogromne szanse w fotowoltaice. Fotowoltaika jest wykorzystywana między innymi  w budynkach użyteczności publicznej, a także do oświetlania przejść ulicznych.

Zanim przystąpimy do montażu instalacji fotowoltaicznej, najważniejszy jest właściwy dobór mocy systemu. W przypadku gospodarstw domowych (dla prosumentów) wielkość instalacji powinna być dobrana tak, by wyprodukowana w ciągu roku energia nie przekraczała rocznego zużycia. Jak dobrać odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej – w tym pomoże doradca energetyczny, warto jednak wiedzieć od czego zależy dopasowanie wielkości elektrowni słonecznej.

Ile energii zużywa dom?

Najważniejszym aspektem przy doborze mocy instalacji jest określenie ile energii jest zużywane w domu. Od tego parametru będzie zależeć wielkość systemu fotowoltaicznego i okres zwrotu inwestycji. W tym celu najlepiej posłużyć się rachunkami za prąd, które odpowiadają bieżącemu zużyciu. Na ich podstawie doradca energetyczny jest w stanie precyzyjnie dobrać moc instalacji tak by nie była ona ani za mała, ani przewymiarowana. Na tym etapie należy wziąć też pod uwagę możliwy wzrost zapotrzebowania, czyli to czy Klient ma zamiar w najbliższym czasie np. zmienić sposób ogrzewania na elektryczne lub dokupić energochłonne urządzenia.

Na podstawie analizy rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego z uwzględnieniem zasad rozliczania energii w postaci opustów doradca określi jaka moc paneli fotowoltaicznych będzie odpowiednia na dom. Zgodnie z systemem opustów dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7 kWh.