Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Znamy najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę odcinka S19 Sokołów Młp. Północ – Jasionka

Znamy już najkorzystniejszą ofertę na rozbudowę odcinka drogi S19 Sokołów Młp. Północ – Jasionka. Oferta firmy Mosty Katowice została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie Koncepcji Programowej oraz uzyskanie DUŚ na dobudowę drugiej jezdni S19 od Sokołowa Młp. Północ do Jasionki (dł. 15 km). Wykonawca zadeklarował opracowanie dokumentacji (w terminie 18 miesięcy) – za kwotę 2 999 478,00 zł. Jeśli od dokonanego wyboru nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy.

Najkorzystniejsza oferta wybrana została na podstawie 3 kryteriów: ceny oraz dwóch kryteriów pozacenowych (doświadczenie Głównego Projektanta Drogowego i doświadczenie Głównego Projektanta Mostowego). Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do: wykonania Koncepcji Programowej (KP), wykonania uzupełniającego rozpoznania geologicznego, opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DUŚ) a następnie do uzyskania DUŚ dla rozbudowy drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ – węzeł Jasionka (tzw. dobudowa drugiej jezdni) – informuje GDDKiA w Rzeszowie.

W ramach Koncepcji Programowej wykonawca zadania przygotuje m.in. następujące rodzaje opracowań:

– aktualną mapę do celów projektowania dróg w skali 1:1000,
– zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskiej,
– dokumentację geologiczno-inżynierską,
– zatwierdzony projekt robót geologicznych dla dokumentacji hydrogeologicznej,
– dokumentację hydrogeologiczną,
– plan działań ratowniczych – część techniczno – budowlaną,
– analizę i prognozę ruchu.

Jak podaje GDDKiA, w ramach materiałów do wniosku o wydanie DŚU przewiduje się wykonanie:
– karty informacyjnej przedsięwzięcia,
– raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opracowane materiały KP oraz uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będą stanowiły materiały niezbędne do kolejnego etapu realizacji czyli ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj na dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S19 na odcinku 15 km (do przekroju 2×2 i nośności 115 kN/oś). Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, poprawa płynności ruchu, zwiększenie przepustowości drogi, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, rozwój terenów przyległych – czytamy w komunikacie.

źródło: GDDKiA Rzeszów