Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Zużycie węgla, gazu i energii elektrycznej na Podkarpaciu

Zdjęcie ilustracyjne

Na Podkarpaciu spadło zużycie węgla kamiennego. Wzrosło natomiast zużycie gazu ziemnego i energii elektrycznej. Największy spadek w zużyciu węgla kamiennego zanotowały przede wszystkim elektrownie i elektrociepłownie.

Węgiel kamienny

W 2018 roku na Podkarpaciu ogólne zużycie węgla kamiennego wyniosło 1,2 mln ton. Najwięcej węgla kamiennego zużył sektor drobnych odbiorców – 668 tys. ton, w tym gospodarstwa domowe – 563 tys. ton. Elektrownie i elektrociepłownie zużyły 260 tys. ton, a przemysł i budownictwo 95 tys. ton.

W 2018 roku zużycie węgla kamiennego na Podkarpaciu było o 42 tys. ton mniejsze niż w 2017 roku. Spadek zużycia wystąpił m.in. w elektrowniach i elektrociepłowniach (o 22 tys. ton), w sektorze drobnych odbiorców (o 10 tys. ton), w tym w gospodarstwach domowych o 8 tys. ton oraz w przemyśle i budownictwie (o 6 tys. ton).

Gaz ziemny

Zużycie gazu ziemnego na Podkarpaciu w 2018 roku wyniosło 35,7 tys. TJ (teradżuli,1 teradżul to 1 miliard kilodżuli). Sektor drobnych odbiorców zużył 13,7 tys. TJ w tym gospodarstwa domowe 8,7 tys.TJ, elektrownie i elektrociepłownie 11,3 tys. TJ, przemysł i budownictwo 10,3 tys. TJ.

W 2018 roku, w porównaniu z 2017 rokiem, zużycie gazu ziemnego na Podkarpaciu było o 1,5 tys. TJ większe. Więcej gazu ziemnego zużył m.in. przemysł i budownictwo (o 938 TJ) i sektor drobnych odbiorców (o 852 TJ). Mniej gazu natomiast zużyły elektrownie i elektrociepłownie (o 360 TJ).Gospodarstwa domowe, wchodzące w skład sektora drobnych odbiorców również zużyły w 2018 roku mniej gazu niż w 2017 roku (o 167 TJ).

Energia elektryczna

W 2018 roku w województwie podkarpackim zużyto 5,6 tys. GWh (gigawatogodzin, 1 GWh to 1 mln kilowatogodzin). Sektor drobnych odbiorców zużył 3,0 tys. GWh, w tym gospodarstwa domowe 1,2 tys. GWh, przemysł i budownictwo 2,3 tys. GWh.

W 2018 roku na Podkarpaciu ogólnie zużyto o 174 GWh więcej energii elektrycznej niż w 2017 roku. Przemysł i budownictwo zużyły o 127 GWh energii elektrycznej więcej w porównaniu z 2017 rokiem. Większe zużycie zanotował także m.in. sektor drobnych odbiorców (o 37 GWh) w tym gospodarstwa domowe o 4 GWh więcej.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie