Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Znamy oferty na odcinek S19 Nisko ? Sokołów Młp.

PODKARPACIE. Znamy oferty cenowe firm, które chcą zrealizować trzy odcinki drogi ekspresowej S19 od Niska do Sokołowa Małopolskiego, będącej częścią przyszłej trasy Via Carpatia. Wszyscy wykonawcy zadeklarowali 10-letni okres gwarancji oraz skrócenie czasu realizacji zadania do 34 miesięcy.

Przetarg na odcinek:

Nisko Południe ? Podgórze (dł. ok. 11,5 km) wpłynęło 7 ofert o wartości od 272 do 436 mln zł

Podgórze – Kamień (dł. ok. 10,5 km) wpłynęło 7 ofert o wartości od 284 do 580 mln zł

Kamień – Sokołów Małopolski Północ (dł. ok. 7,9 km) wpłynęło 9 ofert o wartości od 234 do 366 mln zł

Teraz komisja przetargowa zajmie się sprawdzeniem ofert i wyłonieniem tej najkorzystniejszej. Planowane podpisanie umów z wykonawcami przewidziano na II kwartał przyszłego roku. Zakończenie wszystkich prac i udostępnienie kierowcom do ruchu drogi ekspresowej S19 pomiędzy Rzeszowem a Lublinem planowane jest w 2021 roku.

Szczegółowe informacje

Odcinek S19 od Niska do Sokołowa Małopolskiego realizowany będzie w systemie ?projektuj i buduj?. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019r. a zakończenie w 2021r. ? informuje rzeszowski oddział GDDKiA.