Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Znamy kilka szczegółów programu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

Zdjęcie ilustracyjne

Trwa przygotowywanie programu kompleksowej rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19. Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne.

W czym może pomóc rehabilitacja postcovidowa?
Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność oddechową. Zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną.

Kto może wystawić skierowanie?
Świadczenia rehabilitacji COVID-19 będą realizowane na podstawie skierowania, które może wystawić pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19. Może to być zatem zarówno lekarz rodzinny, lekarz specjalista jak i lekarz przy wypisie pacjenta ze szpitala.
Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19. Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań:
RTG klatki piersiowej z opisem wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby,
aktualna morfologia, OB, CRP (białko ostrej fazy),
EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby COVID-19.

Które placówki mogą zgłosić się do programu?
Na obecnym etapie w programie mogą uczestniczy placówki, które:
realizują stacjonarne świadczenia rehabilitacji leczniczej
realizują świadczenia leczenia uzdrowiskowego
Każdy z realizatorów musi być wpisany na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych oraz posiadać odpowiednią kadrę i wyposażenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz opisem programu rehabilitacji, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę podczas leczenia.
Wykaz placówek poznamy, gdy tylko złożą one stosowne dokumenty. Chęć uczestnictwa w programie, placówki mogą przesyłać do NFZ od 12 kwietnia.

Jak długo będzie trwała rehabilitacja?
Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. O ostatecznym czasie trwania decydować będzie lekarz w porozumieniu z fizjoterapeutą.

Na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci w trakcie rehabilitacji?
Zakres świadczeń jest bardzo szeroki. Będzie ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta i obejmuje m.in.:
kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu,
opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe,
inhalacje indywidualne (solankowe – haloterapia, mineralne, lekowe) lub okołotężniowe lub nadmorskie albo subterraneoterapia,
terenoterapię, treningi marszowe,
balneoterapię – według indywidualnych wskazań, w tym: wodne kąpiele balneologiczne (o stopniowanej temperaturze), w szczególności kąpiele kwasowęglowe i/lub gazowe kąpiele CO₂ i/lub okłady z pasty borowinowej,
masaż – według indywidualnych wskazań,
hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań,
treningi relaksacyjne,
edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia,
leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań,
wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.
Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych. Ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.
Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

Jak będą monitorowane postępy rehabilitacji?
Przez cały okres rehabilitacji pacjent będzie pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny stałe będzie również kontrolował postępy w powrocie pacjenta do pełni sprawności po przebytej chorobie. O tym, czy pacjent doszedł do pełni sił dzięki rehabilitacji, decyduje porównanie wyników badań i testów, które przeprowadza się na początku i na zakończenie leczenia. Będą to:
test wysiłkowy na początku i na końcu leczenia (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej,
ocena nasilenia duszności na początku i na końcu leczenia (w skali nMRC),
spirometryczna ocena czynnościowa układu oddechowego na początku i na końcu leczenia,
ocena stanu odżywienia (BMI oraz w skali NRS 2002 lub SGA) na początku i na końcu leczenia,
ocena funkcjonalnej (w skali Barthel) na początku i na końcu leczenia.

Kto finansuje rehabilitację?
Przyjęta stawka za każdy osobodzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł. Koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia. Koszty tych świadczeń nie umniejszą zatem budżetu NFZ.

(ip)