Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Zakończył się remont odcinka DK19 Kamień – Górno

Zdjęcie ilustracyjne

Zakończył się remont 5-kilometrowego odcinka DK19 Kamień – Górno. Zrealizowane prace mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi krajowej.

Wykonawcą prac o wartości 9 798 756,56 zł była firma Strabag Sp. z o.o. Roboty rozpoczęły się 25.04.2019 r. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na całej długości, wyremontowano zatoki autobusowe i przebudowano chodniki. Odtworzono i wyprofilowano także rowy o łącznej długości ponad 11 km oraz wykonano inne roboty towarzyszące. Roboty miały charakter odtworzeniowy i nie zmieniły  parametrów istniejących dróg.

Szczegółowy zakres robót obejmował m.in: prace geodezyjne, wykonanie poboczy z kruszywa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na całości długości odcinka oraz skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi.

Droga krajowa nr 19 na odcinku, który został wyremontowany, charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu szczególnie ciężkiego tranzytowego. Dotychczasowa nawierzchnia była w złym stanie technicznym, na jej powierzchni występowały liczne spękania, koleiny oraz łaty po naprawach cząstkowych i wykruszenia, pobocza  z ubytkami, rowy i przepusty zamulone stąd też była konieczność wykonania prac remontowych – poinformowała GDDKiA.

Wyremontowany odcinek drogi krajowej nr 19 przebiega przez teren miejscowości Wólka Sokołowska, Turza, Górno i Kamień. W dotychczasowym stanie posiadał jezdnię o szerokości 7,0 m, obustronną opaskę bitumiczną/pobocze bitumiczne o szerokości ok. 2,0 m oraz pobocze gruntowe o szerokości ok. 0,5 m. W rejonie przepustów tworzyły się zastoiska wodne, odprowadzenie wód opadowych do naturalnych odbiorników w postaci rowów melioracyjnych i cieków było utrudnione przez zamulenie istniejących rowów. Z kolei ruch pieszy odbywał się poboczem lub fragmentarycznym chodnikiem – czytamy w komunikacie.

źródło: gddkia.gov.pl