Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Wzrost produkcji sprzedanej na Podkarpaciu. Co to oznacza?

PODKARPACIE. W pierwszym półroczu 2017 roku w województwie podkarpackim wyraźnie wzrosła produkcja sprzedana przemysłu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Pod względem dynamiki wzrostu, Podkarpacie znalazło się w ścisłej czołówce wśród województw.

Od stycznia do czerwca 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu na Podkarpaciu wyniosła 21,8 mld złotych. Natomiast produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym osiągnęła wartość 20,9 mld złotych. Produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu 2017 roku na Podkarpaciu w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku wzrosła o 7,9%. Pod tym względem Podkarpacie znalazło się na 4. miejscu wśród województw. Największy wzrost produkcji sprzedanej przemysłu zanotowano w województwie świętokrzyskim (o 13,8%), a najmniejszy w województwie dolnośląskim (o 0,4%).

Produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym na Podkarpaciu w opisywanym okresie wzrosła o 8,1%, co uplasowało Podkarpacie na 5. miejscu wśród województw. Największy wzrost produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemysłowym wystąpił ? podobnie jak w przemyśle ogółem ? w województwie świętokrzyskim (o 16,1%), a najmniejszy w województwie dolnośląskim (o 0,6%). Produkcja sprzedana przemysłu dla Polski wzrosła o 5,7%, a produkcja sprzedana w przetwórstwie przemysłowym o 6,2%.

Czym jest produkcja sprzedana?

Produkcja sprzedana przemysłu  to wartość wyrażona w bieżących cenach bazowych tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, a łącznie z wartością otrzymanych dotacji przedmiotowych tj. dotacji do produktów (wyrobów i usług).

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie/ Główny Urząd Statystyczny