Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Zima 2023/2024

WSPiA będzie szkolić adwokatów i radców prawnych z regionu  

Blisko 230 radców prawnych i adwokatów z Podkarpacia weźmie udział w cyklu wykładów organizowanych przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Zajęcia dla prawników realizowane są w ramach projektu „WSPiA dla praworządności” finansowanego z Programu Małych Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce poprowadzą wybitni polscy prawnicy współpracujący z Uczelnią. 

Projekt „WSPiA dla praworządności” ma na celu ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, przestrzegania norm prawnych przez władze państwowe, jak i społeczeństwo oraz poszerzenie kompetencji w zakresie kreowania postaw charakteryzujących społeczeństwo obywatelskie. Skierowany jest szczególnie do radców prawnych i adwokatów zaangażowanych w świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy. Uczestnikami wykładów będą prawnicy zrzeszeni w Okręgowej Izbie Radców Prawnych oraz Izbie Adwokackiej w Rzeszowie.

Dla adwokatów oraz radców prawnych z regionu zaplanowano łącznie 24 godziny wykładów on-line z elementami konwersatorium. Poprowadzą je uznani w środowisku akademickim profesorowie specjalizujących się w problematyce praworządności, funkcjonowania państwa prawa, konstytucyjnego systemu ochrony praw człowieka.

W ramach projektu „WSPiA dla praworządności” z podkarpackim prawnikami spotykać się będą wykładowcy WSPiA: Prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego, b. Rzecznik Praw Obywatelskich); Prof. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości); Prof. Leszek Leszczyński (Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku); Prof. Marian Grzybowski (Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku) oraz sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Zbigniew Czarnik i prof. Robert Sawuła.

Podczas spotkań z adwokatami i radcami prawnymi wykładowcy WSPiA poruszą tematy związane z konstytucyjnymi podstawami prawa karnego, zasadami wykładni prawa, wartościami i zasadami prawa publicznego. Mowa będzie także o roli orzecznictwa TK w procesie stanowienia i stosowania prawa, kodeksie postępowania administracyjnego oraz wartościach i zasadach prawa karnego.

Projekt „WSPiA dla praworządności” realizowany jest w ramach współpracy Uczelni z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie oraz Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie. W ramach tej współpracy organizowane są m.in. wspólne projekty, w tym – seminaria i konferencja naukowe oraz podejmowane inicjatywy naukowe, kulturalne i społeczne promujące wśród obywateli praworządność.

Projekt „WSPiA dla praworządności” realizowany przy wsparciu finansowym z Programu Małych Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce. Projekt oprócz wykładów dla adwokatów i radców prawnych przewiduje także organizację zajęć dla studentów oraz młodzieży ze szkół średnich z województwa podkarpackiego. Studenci i uczniowie wezmą udział w warsztatach z zakresu systemu ochrony praw człowieka, środków ochrony przysługujących w sytuacji naruszenia praw i wolności, a także postaw i zachowań antydyskryminacyjnych. Dodatkowo uczestnicy wezmą udział w serii debat oxfordzkich.

(ip)