Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

WSIiZ w czołówce polskich uczelni w międzynarodowym rankingu U-MULTIRANK 2020

Fot. WSIiZ

Tegoroczna edycja międzynarodowego rankingu U-Multirank potwierdziła wysoką pozycję WSIiZ wśród polskich uczelni. Najwyższe noty, czyli A – bardzo dobry oraz B – dobry, uczelnia  uzyskała aż w 15 podkategoriach.

W aktualnej edycji rankingu U-Multirank uczestniczyło 1785 uczelni z całego świata. Polskę reprezentowało łącznie 37 uczelni (32 publiczne, 5 niepublicznych). Na Podkarpaciu WSIiZ jest jedyną uczelnią, która poddała się ewaluacji.  W klasyfikacji szczególnie doceniono badania, transfer wiedzy oraz umiędzynarodowienie uczelni. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania najwyższe noty otrzymała w podkategoriach:

  • programy prowadzone w języku obcym na I stopniu
  • międzynarodowa kadra akademicka (procent ogólnej liczby kadry akademickiej)
  • publikacje w trybie wolnego dostępu
  • tytuł doktora habilitowanego
  • przychody pochodzące ze źródeł prywatnych (w przeliczeniu na etatową kadrę akademicką)
  • firmy spin off
  • przychód z ustawicznego rozwoju zawodowego (procent od przychodu ogółem)
  • wytwory sztuki

Uczelnie z najwyższą liczbą ocen A (najwyższych) to: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (9), SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (8) oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (8). Biorąc pod uwagę średnią ocen wszystkich podkategorii w 2020 roku wśród polskich uczelni, WSIiZ zajmuje 4 miejsce na 37. Wyżej w rankingu są: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, SGH Warszawa (jednak uczelnie te mają znacznie mniej ocenionych podkategorii).

Spośród polskich uczelni, obok WSIiZ, klasyfikowane są m.in.: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański. Ranking odnotowuje również wyniki takich znanych uczelni zagranicznych jak m.in. Harvard University, University of Oxford czy University of Cambridge. U-Multirank to ogólnoświatowy ranking uczelni, który został wprowadzony przez Komisję Europejską w 2013 roku i służy do międzynarodowego porównania wyników uniwersytetów. Ranking został opracowany przez niezależne konsorcjum kierowane przez Center for Higher Education (CHE) w Niemczech, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) Uniwersytetu Twente i Centre for Science and Technology Studies (CWTS) Uniwersytetu Leiden w Holandii. Ten europejski ranking różni się od innych rankingów globalnych, np. szanghajskiego, kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny. U-Multirank nie odnosi się tylko do badań naukowych, ale też uwzględnia: jakość kształcenia, umiędzynarodowienie, zaangażowanie w regionie oraz transfer wiedzy. Strona rankingu: www.umultirank.org

Dr inż. Izabela Cichocka – Dyrektor Centrum Studiów Międzynarodowych, Prodziekan Kolegium Zarządzania ds. kierunków Zarządzanie  i Ekonomia– ścieżki anglojęzyczne, wyjaśnia, dlaczego WSIiZ bierze udział w rankingu U-Multirank:  

„U-Multirank jest to ogólnoświatowy ranking uczelni, który został wprowadzony przez Komisję Europejską w 2013 roku. Służy on do międzynarodowego porównania wyników uniwersytetów. U-Mulitrank jest rankingiem wielowymiarowym. Obejmuje różne misje jednostek szkolnictwa wyższego. Ma też on zasięg globalny. Uczestniczą w nim nie tylko uniwersytety europejskie. Pełny wykaz krajów, jak również uczelni z każdego kraju biorących udział w corocznych edycjach U-Multirank, można znaleźć na stronie internetowej rankingu.

U-Multirank został opracowany przez niezależne konsorcjum i w rankingu tym bierzemy pod uwagę nie tylko jakość badań realizowanych przez uczelnię i ich publikacji powstałych na tym tle, natomiast brane są tez pod uwagę różne inne aspekty działalności uczelni taki jak : jakość nauczania, transfer wiedzy, umiędzynarodowienie oraz zaangażowanie w regionie. U-Multirank nie dostarcza odbiorcy gotowych tabel, w których najlepsza uczelnia jest na pierwszym miejscu, a najgorsza zamyka tę listę. To uczestnik, użytkownik, definiując kryteria, którymi chce się kierować otrzymuje wyniki rankingu dostosowane do swoich potrzeb i preferencji.

Jaka jest przydatność otrzymanych wyników dla interesariuszy? Otóż, każdy użytkownik definiując kryteria, którymi chce się kierować  otrzymuje wyniki rankingu, które dają mu informacje na temat tego jaki jest profil danej uczelni. W związku z tym, pozwala to na dostrzeżenie wartości jakie oceniona uczelnia może mu przynieść.  No i na tej podstawie może zadecydować o chęci lub też braku chęci współpracy z nią.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od lat uczestniczy w rankingu U-Multirank. W tamtym roku np. poprawiliśmy swoją pozycję. Wyniki uległy poprawie głównie w takich obszarach jak wskaźnik absolwentów studiów I stopnia i programy prowadzone w języku obcym na I stopniu studiów. W tym roku poprawiliśmy wyniki w zakresie międzynarodowej kadry akademickiej (było to liczone jako % ogólnej liczby kadry). Zajęliśmy 4 miejsce z 37, mówię 37,  bo to właśnie 37 polskich uczelni zarówno publicznych, jak i niepublicznych brało udział w tegorocznej edycji rankingu. Udział jest dobrowolny, stąd ta liczba 37 uczelni. Wynik satysfakcjonuje nas i jest również odzwierciedleniem konsekwentnej, od lat realizowanej strategii uczelni – informuje WSIiZ.

Praktycznie od samego początku swojej działalności Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania nastawiona była na wysoka jakość oferowanego kształcenia i aktywność na arenie międzynarodowej. To znajduje swoje przełożenie na wyniki U-Multiranking, praktycznie można powiedzieć, że corocznie. „Żadna uczelnia nie jest dobra we wszystkim” – to powiedział jeden z kierowników i pomysłodawców projektu U-Multirank. Okazuje się, że tylko nieznaczny odsetek uczelni osiąga wyniki bardzo dobre w dużej liczbie kategorii. Z drugiej ze strony, nie możemy powiedzieć, że ich działalność jest w jakiś sposób wadliwa. Tak więc, są uczelnie, które są dobre w określonych dziedzinach, a niektóre z nich są nawet znakomite.

źródło: materiał prasowy WSIiZ