Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Wschód Polski z największymi perspektywami na zmianę pracy

Pierwszy kwartał 2020 roku przyniesie dobre perspektywy na zmianę pracy dla mieszkańców Polski wschodniej. W okresie od stycznia do marca 11% firm zlokalizowanych we wschodnim regionie kraju będzie poszukiwać nowych pracowników, a tylko 3% chce redukować liczbę etatów.

Początek roku będzie sprzyjał kandydatom zainteresowanym zmianą pracy, natomiast dla firm to mniej optymistyczna wiadomość, ponieważ w ich przypadku zapowiada kontynuację intensywnych poszukiwań zasobów kadrowych. Wschód w pierwszym kwartale roku będzie miał najmocniejszy rynek pracy w Polsce – potwierdza raport firmy rekrutacyjnej ManpowerGroup.

Zgodnie z raportem „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” przedstawiającym plany rekrutacyjne polskich firm na okres od stycznia do marca 2020 roku 11% przedsiębiorstw w Polsce wschodniej chce powiększać swoje zespoły. To dobra informacja dla mieszkańców województw lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego, ponieważ w praktyce oznacza dla nich więcej ofert pracy. Dla lokalnych pracodawców to z kolei sygnał zwiększonej rywalizacji o pracownika.

Możliwe zmiany w zatrudnieniu

Zwolnienia prognozuje 3% firm, 80% nie przewiduje zmian w zatrudnieniu a 6% nie zna swoich planów personalnych na najbliższe miesiące. Prognoza netto zatrudnienia, czyli różnica pomiędzy odsetkiem pracodawców deklarujących wzrost a planujących spadek zatrudnienia wynosi +12%. Wynik jest wyższy o 3 pp. w stosunku do minionego kwartału i pozostaje na tym samym poziomie w stosunku do pierwszego kwartału 2019 roku.

– Prognoza na poziomie +12% to dla firm zapowiedź dużej rywalizacji o kadry, co obliguje pracodawców w regionie do kontynuacji wzmożonych działań na rzecz pozyskania pracowników do swoich zespołów. Firmy inwestują w działania mające na celu przyciągnąć nowych pracowników, ale też zatrzymać obecnych, na przykład w działania employer brandingowe, bogaty pakiet benefitów oraz stwarzanie warunków zachęcających do długofalowej współpracy z pracodawcą. To również bardzo dobre informacje, uwzględniając wysokiej jakości kształcenie w regionie i fakt, że coraz większa grupa absolwentów rodzimych uczelni może planować swoją karierę na Wschodzie – komentuje Marcin Bielawski, menedżer regionu z agencji rekrutacyjnej Manpower.

– Kandydaci mogą liczyć na większy wybór ofert pracy w regionie oraz możliwość wybrania dla siebie najbardziej atrakcyjnej propozycji. Wraz z postępującym rozwojem technologii coraz większe znaczenie na rynku pracy mają kompetencje techniczne. W bieżącym roku pożądane będą w szczególności zawody związane z utrzymaniem infrastruktury technicznej, na przykład mechanicy, elektrycy. Obserwujemy też rosnąca liczbę ofert pracy w zakresie administracji, co jest efektem ulokowania w regionie części procesów back office jak na przykład obsługa księgowo-finansowa, IT i HR – podkreśla ekspert.

Dobra prognoza

Prognoza dla Wschodu jest najwyższa spośród wszystkich sześciu regionów Polski przeanalizowanych w raporcie ManpowerGroup. Wysokie wskazania uzyskano też w północno-zachodniej Polsce (+9%). W Polsce północnej i południowej firmy deklarują prognozę na poziomie +6%, w centralnej i południowo-zachodniej części kraju +5%.

– Do tak pozytywnej sytuacji na Wschodzie przyczyniła się między innymi lepsza infrastruktura drogowa, która w znacznym stopniu poprawiła możliwości logistyczne zarówno dla samych pracodawców, jak i pracowników. W związku z tym obserwujemy zwiększoną liczbę inwestycji firm zarówno regionalnych, jak i tych, które na lokalnym rynku dopiero startują. Z kolei inwestycje dużych przedsiębiorstw angażują do współpracy tutejszych pracodawców, którzy często stają się dla nich partnerami lokalnymi. Najbliższe miesiące to również czas niepewności w temacie dostępności pracowników zza wschodniej granicy. Osoby z Ukrainy, które do tej pory ze względu na bliskość naszych granic chętnie wybierały oferty z regionu wschodniego wraz z otwarciem niemieckiego rynku pracy oraz ułatwieniem pozyskania pracy w Czechach mogą rozważać opcję wyjazdu za granicę. Lokalni pracodawcy biorą to pod uwagę, planując swoją strategię personalną na najbliższy rok. Wielu z nich już teraz przygotowuje się na tę sytuacje, by zapewnić sobie zasoby na wypadek rotacji, deklarując zwiększone zapotrzebowanie na pracowników w kolejnych miesiącach – podsumowuje Bielawski.

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 43 krajów i terytoriów, a także interaktywne narzędzie umożliwiające ich analizę, są dostępne na stronie: http://manpowergroup.com/meos.

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od ponad 55 lat, aktualnie wśród 58 000 pracodawców w 43 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla I kwartału 2020 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 16 do 29 października 2019 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

(ip)