Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

W Krasnem trwają konsultacje społeczne

KRASNE.

Od 16 do 22 listopada br. w podrzeszowskiej gminie Krasne trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Krasne w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Uwagi i opinie dotyczące Programu Współpracy na 2018 rok mogą być przedstawione w formie pisemnego stanowiska, które należy składać do Urzędu Gminy Krasne ? Sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione Radzie Gminy Krasne w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu ? informuje Urząd Gminy w Krasnem.

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych tematem, są dostępne na stronie urzędu.