Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Śnieżka podsumowuje sezon 2020. Sprzedaż i zyski w górę

Fot. Materiały prasowe

Ten rok sprzyjał remontom oraz odświeżaniu mieszkań, domów i ogrodów. W rezultacie trzy pierwsze kwartały br. zaowocowały dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wzrostem przychodów ze sprzedaży o18,5%, a zysku netto o 25%.W samym trzecim kwartale br. Grupa osiągnęła wyniki porównywalne do ubiegłorocznych.

Sprzedaż produktów Grupy cechuje się znaczną sezonowością – farby oraz produkty do ochrony i dekoracji drewna sprzedaje się intensywnie w okresie od wczesnej wiosny do późnego lata. W tym roku pierwsze trzy kwartały przyniosły wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do 682,2 mln zł – to o ponad sto milionów więcej niż w ciągu pierwszych trzech kwartałów ub.r.

Wpływ na tak dużą dynamikę przychodów Grupy miał wzrost popytu na produkty Śnieżki w drugim kwartale 2020 roku, powiązany z wiosenną falą pandemii COVID-19 i jej następstwami – m.in. przejściem wielu firm na pracę zdalną i w efekcie ograniczeniem mobilności części społeczeństwa.Do wzrostu wydatnie przyczyniło się również dołączenie do Grupy węgierskiego producenta Poli-Farbe i ujęcie w sprawozdaniu finansowym jego wyników za cały okres pierwszych trzech kwartałów br.

W samym trzecim kwartale br. sytuacja związana z pandemią nie miała już istotnego wpływu na wyniki sprzedaży spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka. W okresie od lipca do września produkty Śnieżki znikały z półek równie często jak w tym samym okresie poprzedniego roku.

Szturm na sklepy i markety budowlane,który obserwowaliśmy w maju i czerwcu,nie przyniósł spadku popytu w kolejnych miesiącach tegorocznego sezonu. Było wręcz przeciwnie i dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni również ze sprzedaży w trzecim kwartale– komentuje wyniki Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Wzrost przychodów na dwóch największych rynkach

Przychody ze sprzedaży w Polsce – rynku numer jeden dla Grupy – w ciągupierwszych dziewięciu miesięcy br. wyniosły 438 mln zł,rosnąco 11,2% w odniesieniu rok do roku. Jednocześnie udział sprzedaży na rodzimym rynku w stosunku do łącznych przychodów Grupy utrzymał się na zbliżonym poziomie jak rok wcześniej, tj. 64,2%.

Klienci nadal chętnie wybierali produkty premium i ze średniej półki cenowej.Podobny trend obserwowany był na rynkach numer dwa i trzy dla Grupy, czyli na Węgrzech oraz na Ukrainie.

Patrząc na cały tegoroczny sezon wiemy, że klienci decydowali się na zakup przede wszystkim tych produktów, które znają i do których mają zaufanie.Można to tłumaczyć tym, że wielu z nich przez wzgląd na bezpieczeństwo ogranicza czas spędzany w sklepach. Dodatkowo polscy klienci chętnie sięgali po rodzime marki, takie jak Śnieżka, Magnat, Vidaron. Dzięki temu Śnieżka zwiększyła udziały w rynku i niezmiennie pozostaje liderem rynku farb i wyrobów dekoracyjnych w Polsce – dodaje Piotr Mikrut.

Na Węgrzech przychody ze sprzedaży wzrosły do 134,6mlnzł, co oznacza poprawę o 88% względem wyników za odpowiedni okres 2019 roku. Rynek węgierski jestdrugim najistotniejszym rynkiem dla Grupy. Jego udział w strukturze sprzedaży na koniec wrześniawyniósł 19,7%.Na trzecim w kolejności rynku, Ukrainie,wypracowanoprzychody wysokości62,3 mln zł, czyli o 0,8% większe niż w poprzednim roku. Jedynie na czwartym dla Grupy rynku, czyli Białorusi, przychody zmniejszyły się o 12,6%.

Dzięki wyższej sprzedaży w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy br. Grupa Kapitałowa Śnieżka zanotowała poprawęzysków: zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wwysokości 107,1 mln zł (wzrost o 23,1% rok do roku), wynik EBITDA w wysokości 132,2 mln zł (wzrost o 25% rok do roku) oraz skonsolidowany zysk netto w wysokości 88 mln zł (wzrost o 25% rok do roku). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 80,4 mln zł (wzrost o 19,6% rok do roku).

Dalszy ciąg inwestycji i nacisk nabezpieczeństwo

Śnieżka kontynuowała cykl inwestycyjny –w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku spożytkowała na ten cel 86 mln zł(niemal o 60% więcej niż w analogicznym okresie w poprzednim roku) z zaplanowanych na cały rok 95 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiły wydatki związane z budową Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy, które pozwoli znacznie zwiększyć efektywność procesów logistycznych. Pomimo sytuacji epidemicznej obecnie prace trwają nieprzerwanie i spółka ocenia, że termin ukończenia tej inwestycji zostanie utrzymany, tj. będzie to początku 2022 roku.

W kolejnych kwartałach Śnieżka planuje dalsze prace związane ze zmianą modelu operacyjnego i koncepcji zarządzania wszystkimi spółkami należącymi do grupy kapitałowej, zlokalizowanymi w Polsce i za granicą.Obecnie tworzone i wyodrębniane są centra kompetencji, które będą odpowiadały za poszczególne obszary działalności biznesowej. Od1 stycznia 2021 roku planowane jest wydzielenie działalności marketingowej i sprzedażowej.Skutkiem wprowadzanych zmian ma być optymalizacja procesów zarządzania i wykorzystanie efektu skali, co jest szczególnie istotne że względu na intensywny w ostatnich latach rozwój Grupy.

W nadchodzącym okresie Śnieżka planuje ponadto kontynuację realizowanych inwestycji oraz integracji węgierskiej spółki Poli-Farbe.

(ip)