Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Rzeszów. Jak ograniczyć negatywne skutki epidemii koronawirusa dla gospodarki? Bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców

RZESZÓW. W związku z obecną sytuacją wywołaną epidemią wirusa COVID-19, ośrodek Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza przedsiębiorców z obszaru małych i średnich przedsiębiorstw do skorzystania z bezpłatnego doradztwa.  Skorzystać mogą z niego przedsiębiorcy zainteresowani ograniczeniem negatywnych skutków epidemii wirusa COVID-19. 

Zakres specjalistycznego doradztwa:

·         Bieżąca analiza możliwości realizacji kontraktów zagranicznych – czy i jak można wysłać pracownika do pracy za granicą, występujące ograniczenia prawne oraz faktyczne.

·         Proces zatrudnienia cudzoziemców w czasie i po epidemii COVID-19 – jak zabezpieczyć legalny pobyt i pracę.

·         Umowy handlowe w czasie epidemii – jak negocjować, zabezpieczać, odstępować i rozwiązywać umowy.

·         Pomoc we właściwym doborze instrumentów wsparcia przygotowanych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej” czyli Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

·         Jak prawidłowo stosować przepisy prawa pracy w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, niezależnych od pracodawcy oraz pracownika.

·     Szeroko rozumiany transport międzynarodowy – kontrole, kary, nowe obowiązki dla przewoźnika i kierowcy, ograniczenia wprowadzane na granicach przez kraje UE, korzystanie z infrastruktury w trakcie zagrożenia COVID – 19, Pakiet Mobilności  (przyjęcie Pakietu przez Państwa członkowskie UE  – 7 kwietnia br.)

·    Wprowadzanie produktów lub usług na rynek: francuski, belgijski, luksemburski i szwajcarski,  pomoc w ustaleniu najkorzystniejszego modelu biznesowego.

Dla kogo wsparcie?

Ze wsparcia ośrodka skorzystać mogą przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, którzy są, bądź chcieliby zostać, Klientami Ośrodka EEN WSIiZ. Ośrodek świadczy szereg usług doradczych i szkoleniowych z zakresu rozwoju działalności przedsiębiorstw, szczególnie na rynkach zagranicznych. Zarówno dołączenie do grona Klientów Ośrodka EEN WSIiZ, jak i korzystanie z usług Ośrodka, jest dla przedsiębiorców bezpłatne.

Ośrodek Enterprise Europe Network zastrzega sobie możliwość selekcji zgłaszanych tematów. Firmy zainteresowane skorzystaniem z oferty bądź dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt emailowy: een@wsiz.rzeszow.pl . Z uwagi na sytuację epidemiczną Ośrodek WSIiZ pracuje zdalnie.  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ośrodka EEN WSIiZ dostępną pod adresem: https://wsiz.rzeszow.pl/nauka-i-badania/wspolpraca-z-otoczeniem/oferta-dla-przedsiebiorstw/osrodek-een-wsiiz/

oraz do śledzenia profilu EEN WSIiZ na portalu LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/enterprise-europe-network-wsiiz-522a501a1/

– informuje WSIiZ.

(ip)