Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Rzeszów ciągle zwiększa liczbę ludności! Wysoki przyrost naturalny

Zdjęcie ilustracyjne

Na koniec pierwszego półrocza br. województwo podkarpackie liczyło mniej ludności niż na koniec czerwca 2019roku.Z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń znacznie spadła liczba zawartych małżeństw.

Mniej było urodzeń i zgonów.Na koniec czerwca 2020roku Podkarpacie liczyło 2mln 126tys. mieszkańców.Na wsi mieszkało 58,6% mieszkańców województwa podkarpackiego. Niewiele ponad połowę ludności (51,0%) stanowiły kobiety.W okresie pierwszych 6 miesięcy br. na Podkarpaciu zawarto 1,9tys. małżeństw oraz zanotowano 9,8tys. urodzeń żywych. Zgonów natomiast było 10,1tys. Przyrost naturalny wyniósł minus 0,2 na 1 tys. mieszkańców.Na koniec czerwca 2019 roku,w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku,liczba ludności zmniejszyła sięo1,6tys. osób.

W I półroczu br. zawarto mniej o 1,6 tys.małżeństw (o46,9%) w porównaniu z pierwszym półroczem2019roku.Tak duży spadek zawartych małżeństw spowodowany został pandemią koronawirusa COVID-19. Mniej było urodzeń (o300) oraz zgonów(o 190).

Rzeszów ciągle zwiększa liczbę ludności

Na koniec pierwszego półrocza 2020 roku,stolica województwa podkarpackiego liczyła 196,8tys. mieszkańców. Było to o 1,9 tys.osób więcej niż na koniec czerwca 2019roku. W ciągu pierwszych 6 miesięcy br. w Rzeszowie zawarto 189 małżeństw, zanotowano 1,1 tys.urodzeń i841zgonów. Rzeszów osiągnął po raz kolejny najwyższy przyrost naturalny ze wszystkich miast wojewódzkich (2,6 na 1 tys. ludności).

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie