Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Prawie 11 mln dla Uniwersytetu Rzeszowskiego!

RZESZÓW. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wyniku konkursu „Uczelnia dostępna” zakwalifikowało do dofinansowania 85 projektów na łączną kwotę ponad 300 mln zł.

Miło nam poinformować, że w ramach tego konkursu dofinansowanie otrzymał również Uniwersytet Rzeszowski na projekt pt.: „Przyjazny nURt” – rozwój dostępności UR, w kwocie 10 843 174,70. Należy zaznaczyć, że UR znalazł się w gronie ośmiu uczelni w kraju, które na swoje projekty dotyczące zwiększenia dostępności dla osób z dysfunkcjami uzyskały ponad 10 mln złotych, aplikując w tzw. ścieżce maxi, gdzie o fundusze mogły starać się jedynie najbardziej przyjazne osobom z niepełnosprawnością uczelnie w Polsce – informuje rzecznik Uniwersytetu Rzeszowskiego Maciej Ulita.

W projekcie Uniwersytetu Rzeszowskiego zaplanowano między innymi poprawę dostępności infrastrukturalnej – windy, oznaczenia tyflograficzne, beacony, wspomagające przemieszczanie się w budynkach uczelni, dostosowanie serwisów internetowych do obowiązujących standardów WCAG 2.1 AA, stworzenie wirtualnego asystenta studenta w Biurze Karier, szkolenia dla pracowników i studentów zwiększające świadomość problemów osób niepełnosprawnych, spotkania eksperckie czy budowę platformy e-learnigowej, mającej stanowić bazę wiedzy dla nauczycieli akademickich w jaki sposób pracować z osobą, z daną niepełnosprawnością.

Projekt przygotowało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR (koordynatorem projektu jest Anna Kołodziej), które będzie koordynować realizacją całości zaplanowanych zadań, a aplikację przygotowano we współpracy z Działem Nauki i Projektów UR.

(ip)