Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Ponad 13,5 mln zł dla Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szczegółowe informacje!

Fot. URZ

RZESZÓW. 24 kwietnia 2019 r. dr hab. Józef Cebulski, prof. UR, Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką UR podpisał w Ministerstwie Zdrowia projekt „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Z ramienia Ministerstwa Zdrowia umowę podpisywali: Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko, Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król, Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia praktycznego poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Opracowanie programu rozwojowego będzie miało na celu poprawę jakości nauczania na kierunku lekarskim, co pozwoli na realizację już istniejących projektów edukacyjnych i powstanie nowych projektów o charakterze praktycznym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wybrane umiejętności techniczne i nietechniczne.

„Kluczowym elementem programu będzie utworzenie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego, jako obiektu wyposażonego w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta. Sale symulacyjne wyposażone będą w niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwoli na uzyskanie przez studentów wielu wysokospecjalistycznych umiejętności. Dodatkowo w ramach projektu pracownicy dydaktyczni, naukowo-dydaktyczni oraz pracownicy naukowo-techniczni lub pracownicy techniczni wezmą udział w szeregu przedsięwzięć podnoszących ich kwalifikacje w postaci: wizyt stażowych w ośrodkach symulacji medycznej w kraju i za granicą; certyfikowanych kursów dla instruktorów symulacji medycznej w stopniu zaawansowanym i podstawowym; kursów przygotowujących do prowadzenia i organizowania egzaminów OSCE; szkoleń Crisis Resource Management (CRM) zarządzanie zespołem w sytuacjach trudnych; szkoleń z zakresu oceny umiejętności nietechnicznych studentów; kursów dla personelu technicznego Centrum Symulacji Medycznej; specjalistycznych szkoleń językowych szkoleń dla kadry zarządzającej Centrum Symulacji Medycznej” – mówi prof. Cebulski.

Powstanie WCSM umożliwi wdrożenie zobiektywizowanego systemu sprawdzania wyników kształcenia oraz prowadzenia egzaminów typu OSCE. Wprowadzenie kształcenia w warunkach symulowanych pozwoli również na ćwiczenie w jednakowych, powtarzalnych i kontrolowanych warunkach klinicznych postępowania w sytuacjach trudnych i rzadko spotykanych. Umożliwi również kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych w wybranych sytuacjach klinicznych, nauki i doskonalenia prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach odzwierciedlających oddział szpitalny.

Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej będzie zlokalizowane w budynku UR przy ul. Warszawskiej, gdzie obecnie działa już Centrum Symulacji Medycznej Pielęgniarek i Położnych.

Wartość projektu: 13 523 079,69 zł

Projekt w całości jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji projektu: 3 lata od podpisania Umowy o dofinansowanie 04.2019 r. – 04.2022 r.

(ip)