Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu badana zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2017 roku liczyła mniej jednostek niż rok wcześniej. Niższy był również wynik finansowy netto. Natomiast wzrosła wysokość kapitału zagranicznego.

Liczba badanych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego na Podkarpaciu w 2017 roku wyniosła 511 jednostek. Kapitał zagraniczny w tych podmiotach zamknął się kwotą 2,7 mld zł. Największy kapitał zagraniczny pochodził z Niemiec – 0,7 mld zł.

W badanych jednostkach pracowało 47,2 tys. osób. Przychody z całokształtu działalności wyniosły 30,0 mld zł, a koszty ich uzyskania 27,5 mld zł. Wynik finansowy netto to kwota 2,3 mld zł. Spośród badanych podmiotów, 263 wykazało zysk netto.

Badana zbiorowość podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2017 roku liczyła o 45 jednostek mniej niż w 2016 roku. Niższy był także wynik finansowy netto (o 1,9 mld zł). Liczba pracujących pozostawała na zbliżonym poziomie. Natomiast kapitał zagraniczny w badanych podmiotach w 2017 roku był o 265,3 mln zł wyższy w porównaniu z 2016 rokiem.

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie