Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Podkarpacki NFZ: Nowe gabinety w szkołach po 12 września

Zdjęcie ilustracyjne

Od nowego roku szkolnego (a dokładniej od 12 września br.) zaistnieje ustawowy obowiązek zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły.

Nowy obowiązek będzie dotyczył bezpłatnych świadczeń realizowanych:

  • przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej,
  • przez stomatologa w gabinecie stomatologicznym w szkole lub w gabinecie współpracującym zlokalizowany poza szkołą lub w dentobusach.

Profilaktyczna opieka zdrowotna będzie sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.Opieka stomatologiczna będzie sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia.

Za zapewnienie miejsca na gabinet profilaktyki zdrowotnej oraz gabinet dentystyczny (lub odpowiednią umowę współpracy) odpowiada organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły. Szkoła powinna jednocześnie otrzymać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udzielanie ww. świadczeń dla ich niepełnoletniego dziecka. W chwili obecnej, 69 szkół na terenie województwa posiada gabinet na terenie szkoły. Należy jednak mieć na uwadze, że NFZ traktuje wszystkie gabinety w sposób jednakowy, bez względu na adres miejsca udzielania świadczeń i fakt istnienia gabinetu w budynku szkoły, tuż przy szkole czy w jakiejś od niego odległości – informuje podkarpackie Oddział NFZ.

Zadania gabinetu profilaktyki zdrowotnej są znaczne i obejmują m.in. kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za własne zdrowie, działania na rzecz zachowania zdrowia oraz zapobiegania powstawaniu lub rozwojowi chorób, w tym chorób zakaźnych i wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych aż do udzielania pierwszej pomocy.

(ip)