Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Podkarpacie w liczbach. Dane za sierpień

PODKARPACIE. Urząd Statystyczny w Rzeszowie przedstawił kilka informacji statystycznych dotyczących naszego województwa za miesiąc sierpień. Z danych dowiadujemy się m.in. o dużej liczbie oddanych mieszkań w pierwszej połowie bieżącego roku. Szczegóły poniżej.

Informacje o województwie podkarpackim – sierpień 2017

  • ludność (stan w dniu 31 grudnia 2016 r.) – 2 127656
  • stopa bezrobocia – 9,9%
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 3745,56 zł
  • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) – 235,8
  • mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-sierpień  2017 r.) – 5132
  • produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych)* –100,7
  • produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)* – 112,8
  • podmioty gospodarki narodowej – 170966