Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Podkarpacie. Ceny skupu m.in. zbóż, ziemniaków, żywca wołowego wyższe niż przed rokiem!

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego wrzesień 2018 r. wydany przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

· Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostało na poziomie poprzedniego miesiąca, a wzrosło w odniesieniu do września ub. roku (o 3,7%). W stosunku rocznym wzrost zatrudnienia notowano od grudnia 2015 r.
· Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5% i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., jak i z poprzednim miesiącem. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu września 2018 r. wyniosła 79,6 tys. osób i była niższa o 2,0% niż w poprzednim miesiącu i o 11,9% niższa niż we wrześniu ub. roku.
· Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu rocznym (o 6,1%), a zmniejszyło się w skali miesiąca (o 1,3%). Tempo wzrostu było niższe niż przed rokiem.
· Ceny skupu zbóż, ziemniaków, żywca wołowego i drobiowego były wyższe niż przed rokiem. W porównaniu z sierpniem br. ceny podstawowych produktów rolnych były wyższe, z wyjątkiem ceny żywca drobiowego. W obrocie targowiskowym ceny były wyższe niż przed rokiem. W odniesieniu do sierpnia br. mniej płacono za ziemniaki.
· Utrzymała się tendencja wzrostowa notowana od siedemnastu miesięcy produkcji sprzedanej przemysłu w relacji do analogicznego miesiąca ub. roku (we wrześniu br. wzrost wyniósł 11,6%). W odniesieniu do poprzedniego miesiąca odnotowano wzrost o 6,6%. W przetwórstwie przemysłowym, o decydującym udziale w produkcji całego przemysłu, sprzedaż w stosunku rocznym zwiększyła się o 11,8%.
· Wyższa niż przed rokiem była sprzedaż produkcji budowlano-montażowej (o 27,5%). Wzrost produkcji wystąpił we wszystkich trzech działach budownictwa.
· W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania (o 5,1%) oraz mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 99,5%). Spadła natomiast liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 19,4%).
· Sprzedaż detaliczna wzrosła w skali roku (o 3,7%), a zmniejszyła się w skali miesiąca (o 6,3%). W stosunku do września ub. roku wzrosła sprzedaż hurtowa zarówno w jednostkach handlowych (o 4,5%), jak i hurtowych (o 3,6%).

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie