Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Koronawirus. Ważny komunikat Urzędu Miasta Rzeszowa!

RZESZÓW. W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, UM Rzeszowa poinformował, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania Urząd Miasta Rzeszowa oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą – informuje Urząd Miasta Rzeszowa.

Poniżej numery telefonów do Wydziałów Urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa.

Terminy załatwiania spraw urzędowych zostaną przedłużone bez nakładania jakichkolwiek sankcji prawnych.

Wszelkie informacje dotyczące załatwiania konkretnych spraw w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych Miasta przekazywane będą na bieżąco w odrębnych komunikatach.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

Sekretariat: 17 875 4563

e-mail: km@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

W sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego,za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.

 • Wnioski o wydanie prawa jazdy, wtórnik prawa jazdy, wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane wrazz kompletem dokumentów można wysyłać pocztą lub elektronicznie.
 • Po odbiór profili kandydatów na kierowców zapraszamy osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 • Prosimy o wysyłanie pocztą oryginałów orzeczeń lekarskich psychologicznych oraz innych dokumentów związanychz prawami jazdy drogą pocztową.
 • Zwroty prawa jazdy – osobiście, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Bezpośrednie numery telefonów:

Rejestracja pojazdów/informacja ogólna – 17 875 4581; 17 875 4582;17 875 4583;17 875 4570

Wydawanie dowodów rejestracyjnych – 17 875 4578

Ewidencja pojazdów – 17 875 4567

Zgłaszanie nabycia, kary – 17 875 4584, 17 875 4488

Zgłaszanie zbycia – 17 875 4577

Licencje transportowe – 17 875 4088

Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów – 17 875 4478;  17 875 4489

Prawa jazdy  – 17 875 4574; 17 875 4575

Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia – 17 875 4573

Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane – 17 875 4476

Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości – 17 875 4476

Punkty karne – 17 875 4571; 17 875 4572

Kierownik Referatu rejestracji pojazdów- 17 875 4488

Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573

Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088

 

BIURO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ 

Sekretariat: 17 875-46-38

e-mail: edg@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.

Bezpośrednie numery telefonów:

CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4642

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 17 875 4640

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców – 17 875 4644

 

URZĄD STANU CYWILNEGO 

Sekretariat- 17 875-46-38

e-mail: usc@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub drogą korespondencyjną.

Bezpośrednie numery telefonów:

Urodzenia – 17 875 4650; 17 875 4647; 17 875 4612; 17 875 4606

Małżeństwa  – 17 875 4621; 17 875 4607

Zgony  –  17 875 4610; 17 875 4479

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego–17 875 4617; 875 4619

 

WYDZIAŁ FINANSOWY 

Sekretariat – 17 875 4274

e-mail: fn@erzeszow.pl

 1. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne rachunki bankowe ustalone przez organ podatkowy (kasy w budynkach urzędu są nieczynne).

Informacje podatkowe i deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem poczty. Pozostałe sprawy należy załatwiać e-mailowo lub telefonicznie:

Kierownik Oddziału Wymiaru Podatków- 17 875 4278

Kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej- 17 875 4270

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sekretariat -17 875 4388

e-mail: so@erzeszow.pl

 1. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.

Bezpośrednie numery telefonów:

Zastępca dyrektora – 17 875 4380

Ewidencja ludności – 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4381

Dowody osobiste – 17 875 4390; 17 875 4394

Udostępnianie danych – 17 875 4392

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Sekretariat: 17 875 4528

e-mail: gk@erzeszow.pl

 1. Hanasiewicza 10, 35-103Rzeszów

 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAPoraz w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.

 

Obsługa spraw dot. gospodarowania odpadami:

Deklaracje – 17 875 4436; 17 875 4510; 17 875 4435; 17 875 4513; 17 875 4258; 17 875 4259;

17 875 4514.

 

WYDZIAŁ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI

Sekretariat: 17 875 4425

e-mail: zkr@erzeszow.pl

Ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

Sekretariat- 17 875 4334

e-mail: ar@erzeszow.pl

 1. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ GEODEZJI

Sekretariat: 17 875 4800

e-mail: ge@erzeszow.pl

 1. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ ZDROWIA

Sekretariat: 17 875 4653

e-mail: zdrowie@erzeszow.pl

 1. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ KULTURY SPORTU I TURYSTYKI

Sekretariat: 17 875 4770

e-mail: kst@erzeszow.pl

 1. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ PROMOCJI I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Sekretariat: 17 875 4742

e-mail: promocja@erzeszow.pl

 1. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Sekretariat: 17 875 4190

e-mail: sr@erzeszow.pl

 1. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ CENTRALNEGO ZAMAWIAJĄCEGO

Sekretariat: 17 875 4636

e-mail: zampub@erzeszow.pl

 1. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

Sekretariat: 17 875 4132

e-mail: ora@erzeszow.pl

 1. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

 

BIURO RADY MIASTA

Sekretariat: 17 875 4736

e-mail: brm@erzeszow.pl

Al. Pod Kasztanami 8, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI

Sekretariat: 17 875 4548

e-mail: wi@erzeszow.pl

 1. Rynek 12, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ EDUKACJI

Sekretariat: 17 875 4588

e-mail: edukacja@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

 

WYDZIAŁ POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Sekretariat: 17 875 4175

e-mail: sekretariatfp@erzeszow.pl

 1. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

 

BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ 

Sekretariat: 17 875 4494

Z-ca Dyrektora: 17 875 4504

e-mail: oi@erzeszow.pl

 1. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

 

BIURO OBSŁUGI INWESTORA

Sekretariat: 17 875 4743

e-mail: boi@erzeszow.pl

 1. 3 Maja 7, 35-064 Rzeszów

 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA RZESZOWA

 

STRAŻ MIEJSKA

dyżurny: 17 875 4670,

Numer alarmowy: 986

e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl

 1. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

 

BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA

Sekretariat: 17 875 4900

e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl

 1. Ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów

 

BIURO GOSPODARKI MIENIEM

Sekretariat: 17 875 4695

e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Sekretariat: 17 748 3700

e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl

Ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

 

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Sekretariat: 17 748 3744

e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

 1. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

 

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Sekretariat: 17 866 0383

e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

 1. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat:  17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133

e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

 1. Jagiellońska 26

– zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat:  17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894

 1. Jagiellońska 4

– świadczenia rodzinne, m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, Dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat:  17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894

 1. Jagiellońska 6

Dział świadczeńrodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, Dział dodatków mieszkaniowych, Dział realizacji świadczeń i należności

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933

 1. Skubisza 4

Dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, Ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.

– kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, Ośrodki Wsparcia, PFRON, Organizacja pieczy zastępczej

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat:  17 863 0155; 17 861 2437

 1. Poniatowskiego 14

– Dział usług opiekuńczych

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat:  17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33

 1. Poniatowskiego 10

– Zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat:  17 853 2112

 1. Czackiego 2

– Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat:  17 865 7979

 1. Seniora 2

– Ośrodek Wsparcia

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat:  17 858 1612

 1. Kochanowskiego 15

– Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekretariat:  17 853 2913

 1. Staszica 10

– Zespół ds. asysty rodzinnej

 

MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW

Sekretariat: 17 748 2585

e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl

 1. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

 

MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW

Sekretariat: 17 748 1111

e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl

 1. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów

 

RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Sekretariat: 17 748 1515

e-mail: rosir@rosir.pl

 1. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

 

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Centrala: 17 853 3811

Sekretariat: 17 853 3667

e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl

 1. Jana II Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów

 

ESTRADA RZESZOWSKA

Sekretariat: 17 853 8004

e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

 1. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów

 

MUZEUM DOBRANOCEK ZE ZBIORÓW WOJCIECHA JAMY W RZESZOWIE

Dyrekcja: 17 748 3650

e-mail: dyrekcja@muzeumdobranocek.pl

 1. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

 

RZESZOWSKI DOM KULTURY

Sekretariat: 17 748 3950

e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl

 1. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów

 

TEATR MASKA

Centrala: 17 862 6808

Sekretariat: 17 862 5717

e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl

 1. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

 

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA

Sekretariat: 17 853 24 45

e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl

 1. 3 maja 9, 35-030 Rzeszów

 

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RZESZOWIE

Centrala: 17 866 9400

Sekretariat: 17 866 9402

e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl

 1. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA RZESZOWA

Sekretariat: 17 748 4350

e-mail: pinb@pinb.erzeszow.pl

 1. Bardowskiego 2, 35-064 Rzeszów

źródło: rzeszow.pl