Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Kolejny wniosek o ZRID dla S19 został już złożony! [MAPA]

Wczoraj do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego złożony został kolejny wniosek o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej  S-19 na odcinku: od węzła „Nisko Południe” – do węzła „Podgórze” o długości ok. 11,5km.

Umowa z Wykonawcą tj.  Konsorcjum firm Mostostal  Warszawa S.A. (lider) oraz Acciona Construction S.A. (partner) na realizację tego Kontraktu w systemie projektuj – buduj, została podpisana 14 listopada 2018 r., obejmuje mi.in. Kamień Milowy, który dotyczy złożenia przez Wykonawcę w imieniu GDDKiA Wniosku o wydanie decyzji ZRID w terminie 10 miesięcy od daty podpisania Umowy, czyli do 14 września 2019r. Ten odcinek to część międzynarodowej trasy Via Carpatia. Termin realizacji to 34 miesiące z wyłączeniem okresów zimowych podczas realizacji robót budowlanych tj. od 15 grudnia do 15 marca, jednocześnie zapewniając gwarancję jakości wykonanych robót na okres 10 lat. Uzyskanie Decyzji ZRID umożliwi Wykonawcy rozpoczęcie robót, których zakończenie planowane jest w II kwartale 2022 r. – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Poniżej szczegółowe informacje o których informuje GDDKiA Rzeszów

Opis przebiegu:
Początek przedmiotowego odcinka S-19 przyjęto za węzłem „Nisko Południe” tuż za przecięciem drogi ekspresowej z linią kolejową LK65. Trasa drogi ekspresowej biegnie w okolicy m. Nowosielec w kierunku południowym, po zachodniej stronie DK19 (w przybliżeniu równolegle do niej). Następnie krzyżując się bezkolizyjnie z DK19 odbija w kierunku południowo – wschodnim. W km 428+400 zlokalizowano dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP typu II Jeżowe po stronie lewej i MOP typu III Podgórze po stronie prawej. Przedmiotowy odcinek  kończy się przed węzłem „Podgórze” gdzie droga ekspresowa S-19 przecina się z drogą wojewódzką DW861.

Zakres inwestycji:
Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej  drogi ekspresowej  z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranem akustycznym (wał ziemny), urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

Obiekty inżynierskie:
Planuje się budowę:

– 3 wiaduktów drogowych

– 2 przejść dla zwierząt górą

– 4 przejść dla zwierząt dołem
– 9 przepustów o funkcji ekologicznej

MOP-y:
Na przedmiotowym odcinku drogi przewidywana jest budowa dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP):

– MOP typu II Jeżowe

– MOP typu III Podgórze

Bezpieczeństwo:
Bezpieczeństwo ruchu zagwarantowane zostanie poprzez właściwy dobór rozwiązań geometrycznych trasy zarówno w planie jak i wysokościowych z uwzględnieniem zakładanej prędkości projektowej. Docelowo zostaną wykonane urządzenia bezpieczeństwa ruchu takie jak:
– bariery ochronne – rozdzielające ruch i osłonowe,
– przejazdy awaryjne,
– wjazdy awaryjne,
– oznakowanie pionowe i poziome,
– ogrodzenie drogi ekspresowej;
– system zarzadzania ruchem.

Wojewoda Podkarpacki prowadzi już procedurę dla odcinków:

Lasy Janowskie – Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł,

Zdziary – Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł,

Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł,

Podgórze – Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł,

W przygotowaniu dokumentacja do złożenia wniosków o ZRID dla odcinków:

Kamień – Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 7,9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł.

GDDKiA
Fot. GDDKiA

Kalendarium:

  1. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 11,5 km
  2. Ogłoszenie przetargu na realizację: 18 września 2015 r.
  3. Zaproszenie do składania ofert: 23.06.2017 r.
  4. Umowa:  14.11.2018 r. z Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A. za kwotę 272,5 mln zł
  5. Złożenie wniosku o ZRID: 12.09.2019 r.

źródło: gddkia.gov.pl