Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Jest praca! 100 etatów w podkarpackiej skarbówce

RZESZÓW. Ruszyła największa w ostatnich latach rekrutacja do Służby Celno- Skarbowej w województwie podkarpackim.  Na kandydatów do służby czeka aż 100 etatów. Osoby, które pozytywnie zakończą kolejne etapy postępowania kwalifikacyjnego, będą pełnić służbę w granicznych drogowych oddziałach celnych.

Ogłoszony nabór daje realną możliwość zatrudnienia szerokiej  grupie osób. Wymagania stawianie kandydatom na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej  to: polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie, nieposzlakowana opinia, niekaralność, a także dobry stan zdrowia.

Wybrane wymagania

Dodatkowo,  zgodnie z aktualnymi przepisami, funkcjonariuszem może być osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i nie pełniła służby zawodowej, ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa.  Uwaga! Od kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972r. wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami. Nad całością postępowania kwalifikacyjnego czuwa zespół powołany przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Nabór przeprowadzony zostanie etapami. Obejmuje weryfikację formalną złożonych dokumentów,  test  wiedzy (40 pytań z organizacji i funkcjonowania administracji publicznej,  w tym Służby Celno-Skarbowej, członkostwa RP w UE, aktualnych zagadnień społeczno- gospodarczych), test sprawności fizycznej i test psychologiczny, podczas którego sprawdzane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do pełnienia służby.

Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której dokonywana jest ocena kompetencji kandydata do pełnienia służby. Ocenie podlegają: gotowość do uczenia się, orientacja na klienta i osiąganie celów organizacji, odpowiedzialność, etyka zawodowa i gotowość do zmian.

Szczegółowe informacje o naborze na stronie: podkarpackie.kas.gov.pl

Źródło: KAS Podkarpackie