Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Grupa Kapitałowa Śnieżka wdrożyła nowoczesny model zarządzania

Fot. Materiały prasowe

 

Po kilku latach intensywnego rozwoju przez przejęciaoraz wzrostu organicznegoGrupa Kapitałowa Śnieżka – jeden z liderów rynku farb dekoracyjnych w Polsce, naWęgrzech i na Ukrainie– z początkiem 2021 roku wdrożyła zapowiadane zmiany w modelu operacyjnym i koncepcji zarządzania.Nowy model pozwoli zoptymalizować współpracę spółek wchodzących w skład Grupy i zwiększyefekt skali.

W ostatnim okresie Grupa Kapitałowa Śnieżka znacznie się powiększyła. W jej skład weszła spółkaPoli-FarbeVegyipariKft., jeden z największych graczy na węgierskim rynku farb dekoracyjnych. Spółka posiada własny zakład produkcyjny i duży potencjał rynkowy, związany m.in. z możliwością dalszego rozwoju na rynkach Europy Południowej. Pod skrzydła Grupy trafiła również Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA (Rafil), wyspecjalizowana w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych do ciężkiej ochrony przeciw korozji, posiadającajedną z najbardziej rozpoznawalnych marek farb antykorozyjnychw Polsce.

Szybki rozwój Grupy spowodował, że na znaczeniu zyskała potrzeba uporządkowania modelu operacyjnego i procesów zarządzania. Po pogłębionych analizach z udziałem renomowanych firm doradczych, zadecydowano o wydzieleniu pionu handlowego ze spółki-matki, czyli Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA, i wniesieniu go aportem do spółki zależnej: Śnieżka Trade od Colours Sp. z o.o. Jednocześnie spółka ta będzie nadal kontrolowana w 100% kapitałowo przez FFiL Śnieżka SA.

Podział zadań sprzyja efektywności

Celem operacji jest podział kompetencji między FFiL Śnieżka SA i Śnieżka Trade ofColours Sp. z o.o. Od teraz to spółka Śnieżka Trade of Coloursbędzie prowadziła działalność w obszarach sprzedaży i marketingu, koordynując te procesy na poziomie wszystkich spółek Grupy.

Przekształcenie struktury umożliwi Grupie optymalizację procesów zarządzania i wykorzystanie efektu skali, a poszczególnym spółkom – ujednolicenie w przyszłości zasad raportowania.

Przechodzimy na nowoczesny model działalności,często wykorzystywany przez grupy kapitałoweo zasięgu międzynarodowym.Zapewnia to nam nowe możliwości pod kątem współpracy ze spółkami zagranicznymi znaszej Grupy –również w przypadku ewentualnych kolejnych akwizycjiw przyszłości, których nie wykluczamy. Postawiliśmyprzy tym na rozwój specjalizacji poszczególnych spółek zależnych, dzięki czemuzwiększy się ich efektywność i płynność kooperacji między nimi. To krok milowy w rozwoju Grupy Kapitałowej Śnieżka, którykonsultowaliśmy i starannie przygotowywaliśmy z ekspertami w dziedzinie zarządzania– mówi Piotr Mikrut, prezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

Po zmianach FFiL Śnieżka SA będzie centrum kompetencji w zakresieprodukcji oraz magazynowania i logistyki, co pozwoli na efektywne budowanie centrów kompetencji Grupy w tych obszarach. Jednocześnie zarząd spółki dominującej pozostaje w niezmienionym składzie: Piotr Mikrut – prezes zarządu, Witold Waśko – wiceprezes zarządu oraz Joanna Wróbel-Lipa – wiceprezes zarządu.

Strategia rozwoju i wzrostu konsekwentnie realizowana od ponad dekady

Ostatnie zmiany mają ścisły związek z konsekwentnymrozwojem Grupy Kapitałowej Śnieżka.Ponad 20 lat temu Grupa dokonała pierwszychinwestycjina rynkach wschodnich. W 1999 roku uruchomiła zakład produkcyjny na Ukrainie,a w 2003 rokuotworzyła fabrykę na Białorusi.W tym samym roku Śnieżka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Kilka lat później zrodził się plan tworzenia centrów kompetencji i wydzielania w ich ramach poszczególnych obszarów działalności. Był on realizowany stopniowo, a do jego wcielenia w życie wykorzystano powołaną w 2010 rokuspółkę TM Investment, która przez wiele lat była odpowiedzialna za zarządzanie znakami towarowymi i badania rynku. To właśnie ona w trakcie ostatnich zmian organizacyjnych (i zmianie nazwy w 2020 roku naŚnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.) przejęła kompetencje marketingowe i sprzedażowe.

Obecnie Grupa Kapitałowa Śnieżka składa się z siedmiu spółek, apoza Polskądziała aktywnie na 15 rynkach zagranicznych.

(ip)