Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Gospodarka na Podkarpaciu w styczniu 2019 r. [praca, zarobki, mieszkania]

W pierwszym miesiącu 2019 roku w większości sekcji podkarpackiej gospodarki w porównaniu ze styczniem 2018 roku wystąpił progres. Zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu, wzrosła liczba zatrudnionych, zwiększyła się liczba mieszkań przekazanych do użytkowania. Regres można było natomiast zauważyć w rolnictwie, chociaż wzrósł skup mleka.

  1. Rynek pracy

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 248,6 tys. osób. Zatrudnienie w odniesieniu do poprzedniego miesiąca tj. grudnia 2018 roku wzrosło o 1,3% i o 2,6% w porównaniu ze styczniem 2018 roku. W urzędach pracy zarejestrowanych było 86,8 tys. osób bezrobotnych.Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,1%. Było to więcej o 0,3 p. proc. niż w grudniu 2018 roku, natomiast
o 0,8 p. proc. mniej w porównaniu ze styczniem 2018 roku.

  1. Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4111,57 zł i było niższe o 2,9% w porównaniu z grudniem 2018 roku, natomiast wyższe o 7,0% niż w styczniu 2018 roku. Wzrost płac w skali roku odnotowano niemal we wszystkich sekcjach. Najwyższy wystąpił w obsłudze rynku nieruchomości (o 12,3%).

  1. Przemysł

Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wartość 4210,6 mln zł i była o 11,1% wyższa niż w analogicznym okresie 2018 roku. Wzrost produkcji sprzedanej wystąpił w 19 działach przemysłu (na 31 występujących w województwie podkarpackim). Wydajność pracy na 1 zatrudnionego wyniosła 31,4 tys. zł i była o 8,4% wyższa niż w styczniu 2018 roku.

  1. Budownictwo mieszkaniowe

Według wstępnych danych w styczniu 2019 roku na Podkarpaciu przekazano do użytkowania 686 mieszkań. Było to o 30,2% więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. Rozpoczęto budowę 376 mieszkań – o 27,5% więcej w porównaniu ze styczniem 2018 roku. Liczba mieszkań, na realizację których uzyskano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 810, tj. o 23,5% więcej niż w styczniu 2018 roku.

  1. Rynek wewnętrzny

Sprzedaż detaliczna w styczniu była o 9,5%% wyższa niż w tym samym okresie 2018 roku. Wzrost wystąpił w większości grup sprzedających towary. Wysoki wzrost zanotowano w sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, części (o 26,3%), a spadek m.in. w sprzedaży tekstyliów, odzieży i obuwia (o 13,6%) oraz sprzedaży prasy, książek, pozostałej sprzedaży w wyspecjalizowanych sklepach (o 7,9%). Sprzedaż hurtowa była o 13,6% wyższa niż w tym samym miesiącu 2018 roku.

  1. Rolnictwo

Skup zbóż w okresie lipiec 2018-styczeń 2019 roku wyniósł 91,5 tys. ton i był o 17,5% mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skup żywca rzeźnego w styczniu 2019 roku wyniósł 3,7 tys. ton i był o 36,5% niższy niż w styczniu 2018 roku. Za 1 litr mleka w skupie płacono 1,35 zł, było to o 6,9% mniej w porównaniu ze styczniem 2018 roku.

źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie