Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

ELA kolejny raz oceniła szanse absolwentów WSPiA na rynku pracy  

informacje z rzeszowskiego
Fot. WSPiA

Już po raz szósty Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy przygotował ogólnopolski monitoring Ekonomicznych Losów Absolwenta (ELA). Jak co roku ELA pokazuje, jak absolwenci poszczególnych kierunków studiów radzą sobie rynku pracy i na jakie zarobki mogą liczyć. Raporty przygotowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki jednoznacznie pokazuj, że absolwenci WSPiA szybko znajdują dobrze płatną pracę. 

Tegoroczne badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) obejmuje wszystkie osoby, które ukończyły studia w Polskich uczelni publicznych i niepublicznych w 2019 r. Dane pochodzą z dwóch niezależnych źródeł. Pierwsze to dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Drugie źródło to system POL-on, czyli system informacji o szkolnictwie wyższym. Badania prowadzone są od sześciu lat i obejmują absolwentów od rocznika 2014. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ELA kolejny raz dobrze ocenia szanse absolwentów WSPiA na rynku pracy

ELA po raz kolejny pokazuje, że studia w WSPiA dają dobre przygotowanie do startu na rynku pracy. W tym roku możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami porównywalnymi z latami ubiegłymi. Z danych zgromadzonych w raportach ELA wynika, że najlepiej na rynku pracy radzą sobie absolwenci studiów II stopnia w WSPiA (kierunek: administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne). Ponad 95 proc. z nich znalazło zatrudnienie po studiach. Niewiele ustępują im osoby, które ukończyły jednolite studiów magisterskich na kierunku prawo w WSPiA z wynikiem 94 procent absolwentów pracujących po studiach. Jeśli chodzi o studia I stopnia w WSPiA (administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie), to pracę po studiach znalazło blisko 89 procent absolwentów. Warto tu jednak zaznaczyć, że większość osób kończących studia I stopnia kontynuuje naukę, a część z nich łączy naukę z pracą zawodową.

Ile zarabia absolwent WSPiA?

ELA czerpiąc dane m.in. z ZUS pokazuje średnie miesięczne zarobki absolwentów WSPiA. Wyniki badania pokazują, że przeciętny absolwent studiów w WSPiA średnio wokoło miesiąc po zakończeniu nauki. Przyglądając się zarobkom po konkretnych kierunkach to średnie wynagrodzenie absolwenta w pierwszym roku po studiach I stopnia na kierunku zarządzanie wynosi blisko 3800 zł, na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to ponad 3300 zł, a na kierunku administracja wynosi blisko 3000 zł.

Średnie wynagrodzenie w pierwszym roku po studiach osób kończących studia II stopnia w WSPiA na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to ponad 3700 zł, na kierunku administracja to blisko 3400 zł. W przypadku absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo w WSPiA średnie zarobki w pierwszym roku po ukończeniu nauki to około 3200 zł.

Ekonomiczne Losy Absolwentów

ELA jest jedynym na świecie systemem, który generuje automatyczne raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach wszystkich absolwentów polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy lub ilu wśród nich jest bezrobotnych. Zbiory danych pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz POL-onu. Automatyczna analiza dokonywana jest przy pomocy unikatowego w skali światowej oprogramowania.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów. W ubiegłym roku po raz pierwszy można było objąć monitoringiem pełnych pięć lat po dyplomie – dotyczyło to absolwentów z rocznika 2014. W tym roku do tego grona dołączyli również absolwenci z rocznika 2015.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu. Kształci studentów od ponad 25 lat. Kandydaci do wyboru mają cztery kierunki studiów: administrację (studia I i II stopnia), bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I i II stopnia), prawo (5-letnie studia magisterskie) oraz zarządzanie (studia I stopnia). Uczelnia zbudowała doskonałą własną kadrę naukową. Są to wybitni specjaliści z różnych dziedzin m.in. prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości). Wśród wykładowców są praktycy m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci i przedstawicieli biznesu. Od 2011 r. WSPiA posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Dzięki temu stała się pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką w regionie.

(ip)