Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Dominik Łazarz: Polska skorzystała na UE!

Czternaście lat temu Polska ostatecznie zerwała z rosyjską strefą wpływów i weszła w skład Unii Europejskiej. Przez ten czas nasza Ojczyzna zmieniła się nie do poznania, m.in. 50% wzrost PKB, nowe autostrady, lotniska, budynki użyteczności publicznej, a co najważniejsze możliwość pracy, edukacji, podróżowania bez żadnych kontroli i problemów na granicach państw UE ? pisze w swojej opinii na RzeszowskieInfo.pl Dominik Łazarz.

Warto się skupić na kilku wybranych danych pokazujących ogromną zmianę w przeciągu czternastu ostatnich lat. Chyba jeden z najważniejszych wskaźników to zmiana Produktu Krajowego Brutto (PKB), skumulowany wzrost PKB w okresie 2004-2017 dla Polski wyniósł ponad 50%. Polska osiągnęła ponad 68% PKB per capita całej UE, w 2004 roku było to zaledwie 49%. Pewien wpływ na te dobre wyniki ma ilość środków jakie Polska otrzymała z budżetu UE, jak podaje Ministerstwo Finansów RP na dzień 31 marca 2018 roku było to blisko 148 mld euro. Po odliczeniu wpłat do europejskiego budżetu, dodatnie saldo  naszego członkostwa wyniosło blisko 100 mld euro. Należy również zauważyć, że obecnie jesteśmy największym beneficjentem funduszy unijnych ze wszystkich krajów UE.

Zastanawiając się nad bilansem członkostwa warto również przyglądnąć się eksportowi polskich towarów, który osiągnął imponujący i historyczny wynik blisko 204,5 mld euro i blisko 80% tej kwoty przypada na kraje Unii Europejskiej. Największym partnerem Polski są Niemcy do których trafia ponad 1/4 naszych towarów. Jeżeli chodzi o całkowity bilans handlowy to z krajami UE mamy ogromną nadwyżkę wynoszącą aż 17,5 mld euro dodatniego salda.

Polacy w szczególny sposób doceniają inwestycje w ramach tzw. funduszy spójności, czyli m.in. w: infrastrukturę drogową, kolejową, modernizację i budowę budynków użyteczności publicznej czy obiektów sakralnych, ale także wsparcie kształcenia Polaków, dofinansowanie do powstania nowych, jak i funkcjonujących firm. Kwota ogólna inwestycji w ramach funduszy europejskich wyniosła ponad 92 mld euro, co np. pozwoliło zwiększyć sieć autostrad z 405 km do blisko 1650 km.

Nie można również zapomnieć o możliwościach jakie Unia Europejska dała w zakresie edukacji czy podejmowania pracy poza granicami Polski. Ocenia się, że z kraju na stałe wyjechało ponad 2 mln ludzi, ale jednocześnie od 2004 roku stworzono ok. 2.5 mln nowych miejsc pracy w Polsce, a stopa bezrobocia  spadło z blisko 20% do zaledwie 4,4% według danych Eurostat.

Polska przez te ostatnie lata zmieniła się niewiarygodnie. Jednak nie zapominajmy, że Wspólnota Europejska zmienia również mentalność mieszkańców Polski, powoduje większą tolerancję i otwartość  na inne narodowości czy kultury. Polki i Polacy mają m.in. nieograniczoną możliwość podróżowania po krajach Wspólnoty praktycznie bez kontroli na granicach.

Dominik Łazarz, ekonomista, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej w  Rzeszowie, ekspert PIE Europe-Direct Rzeszów oraz rzecznik prasowy WSIiZ w Rzeszowie.

RzeszowskieInfo.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść przytaczanych opinii. Każda osoba reprezentuje własne zdanie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.