Strona i jej zaufani partnerzy korzystają z plików cookies m.in. w celu personalizacji reklam, prowadzenia statystyk. Możesz sprawdzić, jakie pliki cookies są wykorzystywane, oraz wyłączyć je w ustawieniach.

Coraz więcej kapitału zagranicznego na Podkarpaciu

PODKARPACIE. Nieznacznie wzrosła liczba podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego działających na Podkarpaciu. Mniej niż połowa z wszystkich podmiotów wykazała zysk netto.

W 2016 roku funkcjonowało na Podkarpaciu 556 podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego. Pracowało w nich 47,3 tys. osób, najwięcej (38,8 tys. osób) w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 250 osób.

Najwyższy kapitał zagraniczny w opisywanych podmiotach gospodarczych pochodził z Niemiec ? 670,2 mln zł, Wielkiej Brytanii ? 423,7 mln zł i Cypru ? 277,5 mln zł. Przychody z całokształtu działalności wyniosły 30,5 mld zł, natomiast koszty uzyskania przychodów 26,3 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 4,1 mld zł. Z wszystkich jednostek, z udziałem kapitału zagranicznego działających na Podkarpaciu w 2016 roku, 264 podmioty wykazały zysk netto. W 60 jednostkach kapitał zagraniczny przekroczył 1 mln USD.

W 2016 roku liczba podmiotów gospodarczych z kapitałem zagranicznym wzrosła o 27 jednostek w porównaniu z 2015 rokiem. Wzrosła również o 3653 osoby liczba pracujących. Wynik finansowy netto był w 2016 roku wyższy o 2,6 mld zł niż w 2015 roku.

Źródło: Urząd Statystyczny w Rzeszowie